Gjelleråsen IF

  • 4 løyper
  • 15.1 km
  • GPS-sporing

Gjelleråsen IF preparerer løyper i området Skytta - Bjønndalen - Sørskogen.

Kartutsnitt for området rundt Bjønndalen

Kartet viser et utsnitt av området der Gjelleråsen IF preparerer løyper.