Feiring IL

  • 20 løyper
  • 48.2 km
  • GPS-sporing

Feiring IL preparerer løypene i Feiring, helt nord i Eidsvoll kommune.

Kartutsnitt for området rundt Bøhnshytta

Kartet viser et utsnitt av området der Feiring IL preparerer løyper.