Lier kommune

  • 35 løyper
  • 115.7 km
  • GPS-sporing

Lier kommune preparerer løyper i Vestmarka, Kjekstadmarka og Finnemarka.

Kartutsnitt for området rundt Heia

Kartet viser et utsnitt av området der Lier kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper


Edit