Naturopplevelser nord i Nes

  • 12 løyper
  • 36.6 km
  • GPS-sporing

Naturopplevelser nord i Nes er en sammenslutning av Fenstad Skiklubb, Steinsjøens venner og Halmsås & Omegn Skilag, som preparerer skiløyper i den nordlige delen av Nes kommune.

Kartutsnitt for området rundt Djupdalsvangen

Kartet viser et utsnitt av området der Naturopplevelser nord i Nes preparerer løyper.