Nesodden kommune

  • 25 løyper
  • 64.5 km
  • GPS-sporing

Nesodden kommune preparerer løypene i Nesoddmarka.

Kartutsnitt for området rundt Baltsrud

Kartet viser et utsnitt av området der Nesodden kommune preparerer løyper.