Hobøl Idrettslag

  • 8 løyper
  • 21.6 km

Hobøl Idrettslag preparerer løyper i området Skotbu - Tomter - Gaupesteinhytta.

Kartutsnitt for området rundt Tyrihjellen

Kartet viser et utsnitt av området der Hobøl Idrettslag preparerer løyper.