Svea Skilag

  • 13 løyper
  • 31.3 km
  • GPS-sporing

Svea Skilag preparerer løypene rundt Svea, helt nord i Nordmarka.

Kartutsnitt for området rundt Svea

Kartet viser et utsnitt av området der Svea Skilag preparerer løyper.