Vestre Gran IL

  • 13 løyper
  • 47.5 km
  • GPS-sporing

Vestre Gran IL preparerer løyper i området Granåsen - Kittelsrudtoppen - Grymyr, og nordover mot Sølvsberget og Moger.

Kartutsnitt for området rundt Kittelsrudtoppen

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Gran IL preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vestre Gran
1290 Grymyr - Betel Delvis preparert 17.03.2021 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Delvis preparert 17.03.2021 2.8
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere 19.02.2021 2.5
1288 Betel - Moger Preparert tidligere 19.02.2021 3.0
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere 13.03.2021 5.8
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere 19.02.2021 4.5
1287 Fjordvang - Betel Preparert tidligere 19.02.2021 3.1
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere 13.03.2021 3.4
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Preparert tidligere 13.03.2021 3.7
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere 19.02.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere 13.03.2021 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Preparert tidligere 17.03.2021 1.8
1524 Rundløype Grymyr Ikke preparert 19.03.2019 4.9

Edit