Tingelstad IF

  • 20 løyper
  • 71.6 km
  • GPS-sporing

Tingelstad IF preparerer løyper i området mellom Julibakka og Augedal gård i nord og Nymoen og Granavollen i sør. Tingelstad idrettsplass er utgangspunkt for prepareringen.

Kartutsnitt for området rundt Tingelstad idrettsplass

Kartet viser et utsnitt av området der Tingelstad IF preparerer løyper.