Nes ski- og sykkelanlegg

  • 1 løyper
  • 5.0 km
  • GPS-sporing

Nes ski- og sykkelanlegg har ansvar for preparering av løypene i skianlegget.

Kartutsnitt for området rundt Nes skianlegg

Kartet viser et utsnitt av området der Nes ski- og sykkelanlegg preparerer løyper.