Nannestad og Bjerke løypekjørerlag

  • 29 løyper
  • 113.5 km
  • GPS-sporing

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag er eid av Bjerke IL Ski. Løypekjørerlaget har til formål å preparere langrennsløypene i Nannestad, Maura og på Nordåsen. Det drifter også værstasjoner på Nordåsen skistadion og på Marifjell. All løypekjøring gjøres på dugnad.

Kartutsnitt for området rundt Maura

Kartet viser et utsnitt av området der Nannestad og Bjerke løypekjørerlag preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1352 Grustaket - Nipkollen Delvis preparert 03.04.2021 3.7
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Delvis preparert 01.05.2021 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Delvis preparert 13.04.2021 3.9
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Delvis preparert 14.04.2020 4.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Delvis preparert 01.05.2021 3.9
1069 Dalssætra - Sjuputtane Preparert tidligere 01.05.2021 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Preparert tidligere 01.05.2021 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Preparert tidligere 01.05.2021 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Preparert tidligere 01.05.2021 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Preparert tidligere 09.04.2021 2.4
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Preparert tidligere 01.05.2021 1.5
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Preparert tidligere 18.03.2020 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sandsnesseter Preparert tidligere 23.04.2021 2.0
1070 Sjuputtane - Marifjell Preparert tidligere 01.05.2021 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Preparert tidligere 01.05.2021 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Preparert tidligere 01.05.2021 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Preparert tidligere 01.05.2021 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Preparert tidligere 18.04.2021 0.6
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter Ikke preparert 26.03.2017 8.3
Nannestad - Maura
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Delvis preparert 18.03.2021 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Delvis preparert 25.03.2021 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket Delvis preparert 25.03.2021 4.8
1088 Lysløype Preståsen Delvis preparert 24.03.2021 3.3
1083 Maura vest Delvis preparert 13.03.2021 8.1
1085 Morepprunden Delvis preparert 21.03.2021 9.1
1086 Nannestadrunden Delvis preparert 23.02.2021 13.8
1089 Preståsrunden Delvis preparert 24.03.2021 4.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Preparert tidligere 25.03.2021 3.0
1087 Vigsteinrunden Ikke preparert 18.03.2019 6.9

Edit