Brandbu IF

  • 5 løyper
  • 16.5 km
  • GPS-sporing

Brandbu IF preparerer løyper i området Brandbu - Egge - Bleiken.

Kartutsnitt for området rundt Pålsætra

Kartet viser et utsnitt av området der Brandbu IF preparerer løyper.