IL Holeværingen Løypelaget

  • 9 løyper
  • 63.0 km
  • GPS-sporing

Løypelaget står for bygdeskiløyper i Hole kommune, og litt i Ringerike. Disse løypene er et unikt lavterskeltilbud for alle i bygda. Målet er å få alle ut på ski, gamle som unge! Hvorfor ikke gå på ski til skolen eller til nabogården for en kaffekopp? Det er totalt ca. 70 km med spor som binder sammen flere av Holebygdas boområder. Alt arbeid er på frivillig basis og blir utført på dugnad. Vi tar også i mot bidrag til drift av Løypelaget på vipps nr. 551841.

Kartutsnitt for området rundt Mosmoen

Kartet viser et utsnitt av området der IL Holeværingen Løypelaget preparerer løyper.