Samfunnshuset Lindheim

  • 2 løyper
  • 8.0 km
  • GPS-sporing

Samfunnshuset Lindheim i Snertingdal har ansvar for å preparere lysløypa ved samfunnshuset.

Kartutsnitt for området rundt Lindheim

Kartet viser et utsnitt av området der Samfunnshuset Lindheim preparerer løyper.