Lillestrøm kommune/Skedsmo skiklubb

  • 12 løyper
  • 33.5 km
  • GPS-sporing

Lillestrøm kommune preparerer løyper i den sørlige delen av Romeriksåsene - i samarbeid med Skedsmo skiklubb.

Kartutsnitt for området rundt Høgsmåsan

Kartet viser et utsnitt av området der Lillestrøm kommune/Skedsmo skiklubb preparerer løyper.