Hakadal IL

  • 3 løyper
  • 8.2 km
  • GPS-sporing

Hakadal IL preparerer løyper ved Varingskollen.

Kartutsnitt for området rundt Varingskollen

Kartet viser et utsnitt av området der Hakadal IL preparerer løyper.