Jevnaker IF Ski

  • 11 løyper
  • 28.2 km
  • GPS-sporing

Jevnaker IF Ski preparerer skiløyper i Østre Jevnaker og på Eggemoen-Bergermoen. Løypene i Østre Jevnaker prepareres vanligvis med utgangspunkt i Myrskogen skianlegg.

Kartutsnitt for området rundt Myrskogen

Kartet viser et utsnitt av området der Jevnaker IF Ski preparerer løyper.