Ringelia IL

  • 1 løyper
  • 3.7 km
  • GPS-sporing

Idrettslag i Søndre Land kommune. Preparerer Liåsløypa og tilstøtende løyper i området mellom Ringelia, Tjernsmyra og Totjernet på Søndre Land vestås.

Kartutsnitt for området rundt Brakarhemsætra

Kartet viser et utsnitt av området der Ringelia IL preparerer løyper.