Ås kommune - Kommunalteknikk

  • 9 løyper
  • 54.6 km
  • GPS-sporing

Kommunalteknisk avdeling i Ås kommune preparerer løypene rundt universitetet, Nordskogen, Askjumskogen, Vestbyrunden og løyper i retning Kråkstad og Kroer. Har løypemaskin og scooter.

Kartutsnitt for området rundt Universitetet i Ås

Kartet viser et utsnitt av området der Ås kommune - Kommunalteknikk preparerer løyper.

Preppeområder og løyper


Edit