Område nr
3
Avgrensning
Kjekstadmarka brukes som navn på det sydvestre hjørnet av Oslomarka. Opprinnelig var dette navnet på den 10 000 mål store utmarka til gården Kjekstad i Røyken, men for enkelhets skyld brukes det nå på hele det sammenhengende skogsområdet syd for E18 Asker-Drammen, inkludert Asker syd og Røyken syd. Området er avgrenset av E18 gjennom Lier, og ellers grovt regnet av Oslofjorden og Drammensfjorden. I Asker er det Vardåsens bratte profil som danner østgrensen for Kjekstadmarka. Asker syd omfatter skiløyper i Asker kommune syd for E18. Dette er løyper fra Dikemark over Vardåsen til Gullhella med forgreininger til Østenstad og Vollen i Asker samt Sydskogen i Røyken. Den eneste løype som ikke er knyttet til resten av løypenettet, er lysløypa på Holmen.

Asker nærområder omfatter Dikemarkvannene, Dikemark-Skjellestad, Semsvannet-Asker kirke og Vakås, Vestmarksetra-Billingstad-Hvalstad.

Røyken syd består av flere mindre områder syd for for den egentlige Kjekstadmarka. Bårsrudmarka ligger som en liten perle inneklemt mellom Åroselva, Oslofjorden og boligfeltene i Bødalen. Villingstadmarka og Årosmarka tilbyr uberørte områder med lite trafikk i åsene langs Rv23 ut mot Drammensfjorden.

Oversiktskart

Beskrivelse

Kjekstadmarka tilbyr et variert og familevennlig terreng med Brennåsen på 361 meter som høyeste punkt. Området er lett tilgjengelig fra E18 Asker-Drammen og riksvei 23 samt Spikkestadbanen. Det er et viktig rekreasjonsområde for innbyggere i Lier, Asker og Røyken, med serveringsstedene ROS-hytta og Blåfjellhytta som de mest populære turmål.

Løypene i Lier prepareres av Lier kommune, og er bare delvis tatt med i føremeldingen, mens resten av Kjekstadmarka prepareres av Skiforeningen.

En tur i Kjekstadmarka kan kombineres med turer i andre marker hvis en er villig å ta av seg skiene og gå noen få meter. På Liertoppen og Lierskogen er det forbindelse under E18 til Vestmarka. Fra Dikemark kan en fortsette over Verkensvann til løypesystemet i Asker syd. En kort fottur Røyken rådhus over riksvei 23 og tvers over Katrineåsen bringer en inn i Villingstadmarka.

Asker syd består av skogsterreng rundt Vardåsen, mens løypenettet i lavereliggende områder går over jorder og gjennom små skogholt. Hele løypenettet prepareres av Skiforeningen og blir tatt med i føremeldingen. Området er knyttet til Vestmarka via en løype under E18 fra Vardåsen.

Røyken syd tilbyr markaområder hvor en ikke trenger å gå i kø, flere steder med vid utsikt ut over Oslofjorden eller Drammensfjorden. Fra utsiktstårnet på serveringsstedet Herstadhei Turisthytte i Villingstadmarka kan en følge skipstrafikken på begge fjorder. Løypene kjøres opp av Skiforeningen og oppdateres fortløpende. Det er forbindelse fra Bjorvann i Årosmarka til løypenettet i Hurum. Bårsrudmarka er knyttet til Årosmarka ved Sundbykrysset like nord for Åros sentrum.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningens maskiner i området preparerer fra Spikkestad i syd, Heggsjø i vest, Dikemark i nord og Heggedal i øst, Villingstadmarka og Åros ved tilstrekkelig snø. Lysløypa på Spikkestad kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Spikkestad, og på Eid gård i Heggedal og kjøringen starter normalt fra disse utgangspunktene. Dette inngår ikke i avtalen med Røyken kommune. Asker nærløyper kjøres med UTV og sporutstyr og denne er stasjonert på Solli og kjører ut derfra. I Årosmarka er det behov for rydding og planering av løypene dersom forholdene for preparering skal bli bedre.

Bødalen IL har en maskin som kjører i Bårdsrud-/Aukemarka.

Lier kommune preparerer området fra Linnes i syd, Liertoppen i nord og Heggsjø/Sørummyra i øst.

Kjekstadmarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Kjekstadmarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Kjekstadmarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Kjekstadmarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Kjekstadmarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).