I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder
Nr Navn Område Type Bilder Moh.
Kjekstadmarka
922 Arnestad skole Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 17
173 Aukeåsen Kjekstadmarka Topp, ås 213
1235 Bertelsmyr Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 284
844 Bertelsmyråsen Kjekstadmarka Topp, ås 338
921 Blakstad Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 20
172 Blåfjellhytta Kjekstadmarka Stue, hytte (andre) 272
918 Borgen skole Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 165
919 Borgenåsen Kjekstadmarka Topp, ås 237
396 Bårsrudtjern Kjekstadmarka Vann, tjern 76
1004 Damstua Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 80
1270 Damtjern Kjekstadmarka Vann, tjern 194
167 Dikemark Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 196
916 Eidsletta Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 128
177 Enga Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 46
603 Frøtvedt gård Kjekstadmarka Stue, hytte (andre) 50
1763 Fuglemyr Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 288
165 Gjellebekk Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 230
950 Gjellumvannet Kjekstadmarka Vann, tjern 98
1754 Gullaug stasjon Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 107
1272 Gullaugkleiva Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 123
170 Gullhella Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 106
171 Hallenskog Kjekstadmarka Innfallsport 101
398 Haugsplassen Kjekstadmarka Nedlagt plass, seter, koie 158
1269 Heggedal Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 99
400 Heggsjø Kjekstadmarka Vann, tjern 203
743 Heggsjøbakken Kjekstadmarka Stue, hytte (andre) 220
176 Herstadhei turisthytte Kjekstadmarka Stue, hytte (andre) 343
164 Kjekstad golfbane Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 123
426 Kjenner Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 240
1983 Kjosmyra Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 170
1753 Myrvoll Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 182
169 Nyborgåsen Kjekstadmarka Innfallsport 273
178 Nærsnes Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 17
920 Oppsjø Kjekstadmarka Vann, tjern 208
424 Reistad Kjekstadmarka Innfallsport 65
742 Reistadvollen Kjekstadmarka Nedlagt plass, seter, koie 266
160 ROS-hytta Kjekstadmarka Stue, hytte (andre) 227
208 Røyken Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 117
425 Skapertjern Kjekstadmarka Vann, tjern 210
168 Skjellestad Kjekstadmarka Innfallsport 146
1593 Slemmestad Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 4
102 Sletthellene Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 215
2237 Slottsberget Kjekstadmarka Topp, ås 293
1877 Slåttebråtan Kjekstadmarka Nedlagt plass, seter, koie 307
1097 Småvannsbu Kjekstadmarka Stue, hytte (andre) 270
162 Spikkestad Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 110
861 Stuvstjern Kjekstadmarka Vann, tjern 275
397 Sundbykrysset Kjekstadmarka Innfallsport 37
421 Sydskogen Kjekstadmarka Innfallsport 139
1752 Sørummyra Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 204
1941 Sørumsåsen Kjekstadmarka Topp, ås 274
395 Torvbråten skole Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 130
101 Trangeberget Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 225
163 Transet Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 165
423 Vardåsen Kjekstadmarka Topp, ås 349
1594 Vardåsen skole Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 195
1596 Vettre Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 30
420 Vollen Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 68
2102 Wentzelhytta Kjekstadmarka Stue, hytte (andre) 314
917 Yggeset Kjekstadmarka Generelt stedsnavn 134
2071 Åbortjern Kjekstadmarka Vann, tjern 208
175 Åros Kjekstadmarka Innfallsport 90
1597 Åsgard Kjekstadmarka Gårdsbruk 100
209 Østenstad Kjekstadmarka Innfallsport (parkering) 75

64 steder vist.