I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder
Nr Navn Område Type Bilder Moh.
Krokskogen - Hole
1936 Abrahamsrud Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 306
654 Atjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 539
435 Attogframtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 501
113 Auretjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 372
697 Auretjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 483
1112 Auretjernsbekken Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 342
902 Aurevann Krokskogen - Hole Vann, tjern 276
486 Benteplassen Krokskogen - Hole Markaplass 428
717 Bergendal Krokskogen - Hole Gårdsbruk 207
987 Bessliåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 458
456 Bjønnputtdalen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 512
853 Bjørum sag Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 95
655 Bleiksjøen Krokskogen - Hole Vann, tjern 443
492 Bleiksjøflaka Krokskogen - Hole Topp, ås 576
726 Bloms utsikt Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 540
34 Borgersetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 642
2038 Botilrud Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 90
642 Briskehaugen Krokskogen - Hole Topp, ås 426
1994 Bronsealdergravrøysa Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 510
610 Bruløkka Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 435
37 Bråtalandet Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 493
409 Bureheim Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 426
1784 Burudåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 163
120 Butleren Krokskogen - Hole Vann, tjern 385
38 By i Lommedalen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 185
990 Byflaksetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 515
539 Byvann Krokskogen - Hole Vann, tjern 338
1693 Bærumskollen Krokskogen - Hole Topp, ås 592
913 Bønnerudtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 445
2066 Bønsnes kirke Krokskogen - Hole Kapell, kirke 103
967 Dammersplassen Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 334
220 Dammyra Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 476
770 Dammyrdalen Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 403
8 Damtjern Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 452
1500 Damtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 385
1581 Damtjern varmestue Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 452
611 Djupdalen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 268
984 Dronningens utsikt Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 369
1732 Drømmen Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 300
784 Eineåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 303
1352 Elvikbråtan Krokskogen - Hole Gårdsbruk 118
2148 Etcetera Krokskogen - Hole Krigsminne 432
795 Fagervann Krokskogen - Hole Vann, tjern 514
771 Femputtene Krokskogen - Hole Vann, tjern 608
131 Finneflakseter Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 474
954 Fjellseterbommen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 480
309 Fjellsetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 410
1773 Fjellstadhytta Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 355
219 Fjølhytta Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 385
614 Frøshaug Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 415
290 Gagnumseter Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 515
457 Gamle Ringeriksvei Krokskogen - Hole Vei 300
546 Gampetjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 428
1834 Gaupebergveien Krokskogen - Hole Vei 330
679 Geitøya Krokskogen - Hole Vik, bukt, holme 569
561 Gjertrussen Krokskogen - Hole Topp, ås 507
2044 Gjesvold gård Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 85
1218 Gjørudshaugen Krokskogen - Hole Topp, ås 679
2026 Gommerud Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 152
547 Gopletjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 478
118 Gopletjernsåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 546
30 Greinehytta Krokskogen - Hole Skiforeningsstue 235
498 Gråberget Krokskogen - Hole Topp, ås 596
1060 Gråberghaugen Krokskogen - Hole Topp, ås 632
658 Gråbergtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 539
459 Gråseterveien Krokskogen - Hole Vei 245
1935 Gullerudmarka Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 190
1293 Gullhaug Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 197
436 Guriby Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 150
923 Guribysaga Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 190
1865 Gygra Krokskogen - Hole Topp, ås 395
132 Gyrihaugen Krokskogen - Hole Topp, ås 682
823 Gyrihaugflaka Krokskogen - Hole Topp, ås 500
2081 Gyrihaugsetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 530
2037 Hanserudstua Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 96
1725 Haugsbygd Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 200
1100 Haugskollen Krokskogen - Hole Topp, ås 387
550 Hauken Krokskogen - Hole Vann, tjern 448
6 Heggelia Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 520
449 Heggelielva Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 430
473 Heggeliveien Krokskogen - Hole Vei 225
2041 Helgelandsmoen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 75
616 Helvetesmyra Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 437
116 Hoho Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 400
2040 Hole herredshus Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 85
2063 Hole kirke Krokskogen - Hole Kapell, kirke 103
1096 Holmevann Krokskogen - Hole Vann, tjern 353
948 Homledal Krokskogen - Hole Innfallsport 245
1621 Hornet Krokskogen - Hole Topp, ås 506
772 Huken seter Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 520
1564 Huskeputten Krokskogen - Hole Vann, tjern 535
2046 Hvervenmoen Krokskogen - Hole Innfallsport 112
2004 Høgvolltoppen Krokskogen - Hole Topp, ås 665
500 Høgåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 654
741 Høgåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 454
788 Høymyr Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 365
1919 Ingeborgseter Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 504
824 Ingjerdsbrenna Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 476
852 Isielva Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 165
461 Jaklefoss Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 477
827 Jevnaker Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 148
387 Jonsetangen Krokskogen - Hole Vik, bukt, holme 564
942 Jonsrud Krokskogen - Hole Gårdsbruk 185
419 Jonsrudkampen Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 400
944 Jonsrudtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 335
115 Jordbærhaugen Krokskogen - Hole Gårdsbruk 202
1279 Jørgenhytta Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 432
2045 Kalkverket Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 102
216 Kampen Krokskogen - Hole Markaplass 393
462 Kampeseter Krokskogen - Hole Gårdsbruk 406
708 Kampevaddammen Krokskogen - Hole Vann, tjern 379
925 Kapiteltjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 496
617 Kjagdalen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 555
1065 Kjagdalskrysset Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 501
851 Kjaglidalen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 140
2042 Kjellerberget Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 87
796 Kjelsås Krokskogen - Hole Gårdsbruk 310
445 Kjerkeberget Krokskogen - Hole Topp, ås 620
119 Kjerringkollen Krokskogen - Hole Topp, ås 585
133 Kleivstua Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 379
2065 Kleivstua utfartsparkering Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 380
1578 Klekken Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 230
899 Knappnæring Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 315
773 Kneikasetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 408
463 Kongens utsikt Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 484
369 Kringla Krokskogen - Hole Vann, tjern 331
900 Krokkleiva Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 225
465 Kronprinsens utsikt Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 395
712 Krydsbybakken Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 230
393 Kryssbystupmyra Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 454
2082 Kulpåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 616
935 Kustein Krokskogen - Hole Topp, ås 609
836 Kusteintjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 546
647 Kuvelia Krokskogen - Hole Topp, ås 550
1641 Køllen Krokskogen - Hole Topp, ås 405
553 Langebru Krokskogen - Hole Gårdsbruk 306
466 Langlia Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 320
619 Langlidalen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 217
604 Langlielva Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 250
554 Langlivannet Krokskogen - Hole Vann, tjern 314
46 Langtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 542
692 Langtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 582
906 Langtjern Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 510
622 Langtjernbrenna Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 620
1172 Langvassbrenna Krokskogen - Hole Topp, ås 663
623 Lauvliflaka Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 600
112 Leikemyr Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 376
2061 Leinetajet Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 140
1361 Lille Gyrihaugtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 606
663 Lille Oppkuvvann Krokskogen - Hole Vann, tjern 583
451 Lomma Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 220
468 Lommedalen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 120
710 Lommedalen skole Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 158
505 Lortholkollen Krokskogen - Hole Topp, ås 614
218 Lysedammene Krokskogen - Hole Vann, tjern 300
2 Løvlia Krokskogen - Hole Skiforeningsstue 563
1286 Manaskardet Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 409
1365 Mastekastet Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 205
470 Mattisplassen Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 295
1694 Merratjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 461
763 Midtskogen Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 439
114 Midtskogsteinen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 439
964 Midtskogtjerna Krokskogen - Hole Vann, tjern 401
1282 Migarbekken Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 540
825 Migartjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 563
2036 Mo gård Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 100
1729 Moliksåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 523
693 Monsebråtan Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 355
306 Mosjøen Krokskogen - Hole Vann, tjern 525
2050 Mosmoen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 74
689 Mustadkroken Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 365
688 Myrseter Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 294
793 Møkkalitjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 505
787 Mørkganga Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 545
1498 Mørkreiåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 574
507 Nautsundkollen Krokskogen - Hole Topp, ås 594
946 Nesseter Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 472
2107 Nesseterveien Krokskogen - Hole Vei 380
666 Nibbitjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 526
801 Niskinn Krokskogen - Hole Markaplass 359
2034 Norderhov kirke Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 107
982 Nordkleiva Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 416
2106 Nordlandsåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 444
394 Nordre Heggelivann Krokskogen - Hole Vann, tjern 500
744 Nordre Lyse Krokskogen - Hole Gårdsbruk 205
940 Nordsetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 467
1375 Nypefoss Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 90
1724 Nysetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 615
963 Olavskilden Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 402
1639 Oppkuvbekken Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 536
135 Oppkuven Krokskogen - Hole Topp, ås 704
491 Ospeskog Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 290
968 Oterbu Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 488
565 Otertjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 464
509 Otertjernsåsene Krokskogen - Hole Topp, ås 534
472 Pipenhus Krokskogen - Hole Gårdsbruk 205
1866 Pipesteinen Krokskogen - Hole Topp, ås 406
566 Plassedammen Krokskogen - Hole Vann, tjern 270
2101 Prestemoen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 95
103 Presthytta Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 410
474 Purvollen Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 479
2213 Radiostasjonen Meton - Holmevassbu Krokskogen - Hole Krigsminne 323
774 Retthellseter Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 465
775 Retthelltjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 437
7 Ringkollen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 596
1864 Ringkollsetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 558
134 Ringkollstua Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 605
122 Ringkolltoppen Krokskogen - Hole Topp, ås 701
629 Ringsmyrene Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 560
943 Rognlia Krokskogen - Hole Markaplass 435
711 Rognliakrysset Krokskogen - Hole Vei 320
776 Rognlivann Krokskogen - Hole Vann, tjern 375
1730 Rognliåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 443
777 Rolighaugen Krokskogen - Hole Topp, ås 546
887 Rughaug Krokskogen - Hole Topp, ås 681
709 Rykkinn Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 145
2064 Rytteraker Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 68
1236 Rønningen Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 408
1723 Røstjerna Krokskogen - Hole Vann, tjern 506
2035 Røyse skole Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 116
983 Sakromstjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 435
780 Sandviksveien Krokskogen - Hole Vei 525
988 Seksputthøgda Krokskogen - Hole Topp, ås 647
783 Setervann Krokskogen - Hole Vann, tjern 410
36 Skamræk Krokskogen - Hole Vann, tjern 500
1 Skansebakken Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 192
822 Skardtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 462
945 Skarpsnoåsen Krokskogen - Hole Topp, ås 520
669 Skotta Krokskogen - Hole Vann, tjern 504
714 Skottakrysset Krokskogen - Hole Vei 496
2221 Slippsted Bjørn - Atjern Krokskogen - Hole Krigsminne 540
2212 Slippsted Hans - Hellerudmyra Krokskogen - Hole Krigsminne 423
2223 Slippsted Harald - Merratjern Krokskogen - Hole Krigsminne 493
2224 Slippsted Knut - Stormyrtjern Krokskogen - Hole Krigsminne 495
2146 Slippsted Setervann Krokskogen - Hole Krigsminne 452
834 Slora Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 238
580 Sloravannet Krokskogen - Hole Vann, tjern 220
1929 Slottet Krokskogen - Hole Topp, ås 538
1703 Smeddalen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 500
143 Smedmyrkoia Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 324
826 Småflaka Krokskogen - Hole Topp, ås 651
838 Småvanna Krokskogen - Hole Vann, tjern 312
713 Solfjellstua Krokskogen - Hole Stue, hytte (andre) 285
28 Sollihøgda Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 339
707 Soterud Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 280
475 Spålsveien Krokskogen - Hole Vei 540
582 Steinbutjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 561
2047 Steinsbakken Krokskogen - Hole Innfallsport 85
1384 Steinsfjorden Krokskogen - Hole Vann, tjern 63
2033 Steinssletta Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 66
778 Steinsvollen Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 370
781 Store Gyrihaugtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 602
668 Store Oppkuvvann Krokskogen - Hole Vann, tjern 583
1291 Store Åbortjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 507
217 Storebekkhytta Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 290
1911 Storflaka Krokskogen - Hole Topp, ås 652
519 Storflåtaflaka Krokskogen - Hole Topp, ås 639
591 Storflåtan Krokskogen - Hole Vann, tjern 454
44 Storflåtan gård Krokskogen - Hole Markaplass 462
633 Stormyra Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 503
914 Stormyrtjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 494
2032 Storøya Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 78
936 Stubdal Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 440
520 Stubdalsflaka Krokskogen - Hole Topp, ås 600
937 Stubdalskampen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 605
949 Stubdalssetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 470
672 Stubdalstjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 553
1074 Sundvollen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 70
592 Svarten Krokskogen - Hole Vann, tjern 385
1722 Svarttjerna Krokskogen - Hole Vann, tjern 640
2062 Svensrud Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 80
2043 Svensrudmoen Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 90
476 Sæterroa Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 466
215 Søndre Heggelivann Krokskogen - Hole Vann, tjern 488
947 Sønsterudseter Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 442
49 Sørsetra Krokskogen - Hole Skiforeningsstue 420
410 Sørsetraveien Krokskogen - Hole Vei 385
117 Søttjerndalen Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 514
758 Tobonn Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 210
833 Toresplassen Krokskogen - Hole Markaplass 396
522 Torgeseterhøgda Krokskogen - Hole Topp, ås 509
962 Torgesetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 497
408 Torgetjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 504
782 Trehørningen Krokskogen - Hole Vann, tjern 371
1995 Trulsrudkollen Krokskogen - Hole Topp, ås 388
221 Tverrelva Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 255
1727 Tverrelva Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 250
1636 Tvetjerna Krokskogen - Hole Vann, tjern 608
389 Tømmeråsen Krokskogen - Hole Topp, ås 522
478 Ugla Krokskogen - Hole Vann, tjern 536
479 Uglaveien Krokskogen - Hole Vei 560
897 Uglesetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 562
488 Vakersetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 533
1691 Valbekken Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 350
1643 Vambua Krokskogen - Hole Markaplass 580
35 Vambutjerna Krokskogen - Hole Vann, tjern 582
33 Vassendvika Krokskogen - Hole Vann, tjern 454
1952 Vensåskollene Krokskogen - Hole Topp, ås 378
715 Vesle Ugla Krokskogen - Hole Vann, tjern 542
599 Vesleflåtan Krokskogen - Hole Vann, tjern 448
129 Vidvangshøgda Krokskogen - Hole Topp, ås 549
2039 Vik Krokskogen - Hole Innfallsport (parkering) 66
779 Viksetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 575
2007 Vøyendammen Krokskogen - Hole Elv, bekk, foss 38
1099 Åbortjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 393
1872 Åbortjern Krokskogen - Hole Vann, tjern 507
674 Åbortjernet Krokskogen - Hole Vann, tjern 501
786 Åboråsen Krokskogen - Hole Topp, ås 547
1638 Åmotkollane Krokskogen - Hole Topp, ås 457
1353 Åsa Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 95
829 Åsbygda Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 245
1283 Øskjevallsbrenna Krokskogen - Hole Topp, ås 538
764 Øskjevallseter Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 470
413 Østerdamsetra Krokskogen - Hole Nedlagt plass, seter, koie 560
222 Øyangen Krokskogen - Hole Vann, tjern 562
121 Øyangsrøysa Krokskogen - Hole Topp, ås 659
756 Øyangssaga Krokskogen - Hole Generelt stedsnavn 552

317 steder vist.