I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Vestmarka
Nr Navn Type Bilder Moh.
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
1909 Halvorsenhytta Stue, hytte (andre) 346
190 Billingstad Innfallsport (parkering) 60
422 Holmen Innfallsport (parkering) 20
189 Hvalstad Innfallsport (parkering) 40
211 Jansløkka skole Innfallsport (parkering) 150
2052 Sem Grendehus Innfallsport (parkering) 132
2135 Sem utfartsparkering Innfallsport (parkering) 160
2136 Semsvannet parkering (Holtmarks vei) Innfallsport (parkering) 147
183 Solvang Innfallsport (parkering) 123
863 Vakås Innfallsport (parkering) 89
191 Semsvannet Vann, tjern 145
291 Tveitersetra Nedlagt plass, seter, koie 350
1815 Tømmervika Vik, bukt, holme 145
2051 Berg Gårdsbruk 147
210 Tveiter Gårdsbruk 184
298 Jardarkollen Generelt stedsnavn 55
1595 Nesbru Generelt stedsnavn 8
2109 Brønnøya Elv, bekk, foss 40
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
186 Furuholmen Stue, hytte (andre) 272
1928 Ringiåsen Topp, ås 267
1951 Risfjellet Topp, ås 406
695 Franskleiv Innfallsport (parkering) 223
1226 Kattås Innfallsport (parkering) 166
338 Tanum kirke Innfallsport (parkering) 160
1351 Vøyenenga Innfallsport (parkering) 30
1108 Stovivann Vann, tjern 109
144 Gupu Markaplass 294
1206 Nedre Gupu Nedlagt plass, seter, koie 277
2079 Butterud Gårdsbruk 125
696 Jongsmyr Generelt stedsnavn 288
698 Rudsmyr Generelt stedsnavn 308
1861 Tanumplatået Generelt stedsnavn 140
1620 Tanumskogen Generelt stedsnavn 150
1690 Åstad naturreservat Generelt stedsnavn 50
2078 Tanum skole Innfallsport 110
187 Vestmarksetra Innfallsport 234
Lierdalen
Beskrivelse kommer
157 Oppsalsetra Stue, hytte (andre) 412
108 Gampen Topp, ås 450
289 Vestergyllen Topp, ås 426
865 Heia Innfallsport (parkering) 196
166 Kraft Innfallsport (parkering) 360
904 Lierbyen Innfallsport (parkering) 25
288 Asdøltjern Vann, tjern 266
180 Askenbergsetra Nedlagt plass, seter, koie 305
1401 Steinbrukollen Nedlagt plass, seter, koie 256
1779 Tveitsetra Nedlagt plass, seter, koie 325
1273 Gjellebekk skanse Generelt stedsnavn 258
199 Haukelia Generelt stedsnavn 250
1466 Stormyr Generelt stedsnavn 395
179 Tranby Innfallsport 230
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
53 Mikkelsbonn Skiforeningsstue 380
212 Grønland Stue, hytte (andre) 420
1905 Svartvannshytta Stue, hytte (andre) 356
1177 Langåsen Topp, ås 400
107 Ramsåsen Topp, ås 420
2003 Svartoråsen Topp, ås 226
188 Jordbru Innfallsport (parkering) 183
161 Skoglund Innfallsport (parkering) 225
185 Skui Innfallsport (parkering) 76
699 Damvann Vann, tjern 323
213 Svartvann Vann, tjern 353
329 Øyevann Vann, tjern 382
1136 Burås Nedlagt plass, seter, koie 400
701 Stovivollen Nedlagt plass, seter, koie 381
802 Bråtan Gårdsbruk 335
702 Grønlandsveien Vei 258
2217 Radiostasjonen Pipit - Bråtan gård Krigsminne 333
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
31 Myggheim Stue, hytte (andre) 348
315 Vestlia Stue, hytte (andre) 431
376 Bergsåsen Topp, ås 459
181 Olledalen skytesenter Innfallsport (parkering) 210
1981 Solli parkering Innfallsport (parkering) 340
447 Lille Sandungen Vann, tjern 321
193 Store Sandungen (Vestmarka) Vann, tjern 319
10 Solli gård Gårdsbruk 386
915 Bergsmarka Generelt stedsnavn 250
1813 Junkertangen Generelt stedsnavn 320
184 Daleløkka Innfallsport 242
2228 Asker skytebane Krigsminne 256
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
443 Skaugumsåsen Topp, ås 349
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
1229 Lindeberget Nedlagt plass, seter, koie 372
Ugrupperte steder
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
761 Hovdehytta Stue, hytte (andre) 455
860 Engerbrenna Topp, ås 446
859 Furuåsen Topp, ås 457
1111 Glasåsen Topp, ås 456
1264 Grosetkollen Topp, ås 259
194 Haveråsen Topp, ås 437
109 Høgbrennåsen Topp, ås 406
856 Kariåsen Topp, ås 428
857 Kraftkollen Topp, ås 481
1576 Semskollen Topp, ås 250
300 Asker Innfallsport (parkering) 104
1640 Bøsetra Nedlagt plass, seter, koie 438
858 Engersetra Nedlagt plass, seter, koie 400
444 Kølabånn Nedlagt plass, seter, koie 213
106 Milekoia Nedlagt plass, seter, koie 420
934 Rustan Nedlagt plass, seter, koie 371
981 Eikestøa Vik, bukt, holme 320
1225 Horni Gårdsbruk 111
182 Asdøljuvet Generelt stedsnavn 210
792 Mobråtan Generelt stedsnavn 212
864 Moldkastet Generelt stedsnavn 401
1232 Ursdalen Generelt stedsnavn 275
1362 Fløyta Elv, bekk, foss 264
1231 Enger Innfallsport 135
1230 Vannverksbommen Innfallsport 212
2198 Møller Bil Asker og Bærum Bilforhandler 5

107 steder vist.