I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Vestmarka: Innfallsporter
Nr Navn Type Bilder Moh.
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
190 Billingstad Innfallsport (parkering) 60
422 Holmen Innfallsport (parkering) 20
189 Hvalstad Innfallsport (parkering) 40
211 Jansløkka skole Innfallsport (parkering) 150
2052 Sem Grendehus Innfallsport (parkering) 132
2135 Sem utfartsparkering Innfallsport (parkering) 160
2136 Semsvannet parkering (Holtmarks vei) Innfallsport (parkering) 147
183 Solvang Innfallsport (parkering) 123
863 Vakås Innfallsport (parkering) 89
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
695 Franskleiv Innfallsport (parkering) 223
1226 Kattås Innfallsport (parkering) 166
338 Tanum kirke Innfallsport (parkering) 160
1351 Vøyenenga Innfallsport (parkering) 30
2078 Tanum skole Innfallsport 110
187 Vestmarksetra Innfallsport 234
Lierdalen
Beskrivelse kommer
865 Heia Innfallsport (parkering) 196
166 Kraft Innfallsport (parkering) 360
904 Lierbyen Innfallsport (parkering) 25
179 Tranby Innfallsport 230
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
188 Jordbru Innfallsport (parkering) 183
161 Skoglund Innfallsport (parkering) 225
185 Skui Innfallsport (parkering) 76
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
181 Olledalen skytesenter Innfallsport (parkering) 210
1981 Solli parkering Innfallsport (parkering) 340
184 Daleløkka Innfallsport 242
Ugrupperte steder
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
300 Asker Innfallsport (parkering) 104
1231 Enger Innfallsport 135
1230 Vannverksbommen Innfallsport 212

28 steder vist.