I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Østmarka

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Østmarka
Nr Navn Type Bilder Moh.
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1805 Abildsø Generelt stedsnavn 110
1800 Ekeberg Generelt stedsnavn 142
Ytre Enebakk - Kirkebygda
Beskrivelse kommer
721 Larsbraaten Stue, hytte (andre) 182
316 Driv idrettsplass Innfallsport (parkering) 170
321 Durud Innfallsport (parkering) 199
868 Kirkebygda Innfallsport (parkering) 160
259 Ytre Enebakk Innfallsport (parkering) 115
2005 Holmetjernet Vann, tjern 203
Streifinn - Vengsveien
Beskrivelse kommer
331 Streifinn Innfallsport (parkering) 253
1241 Merratjern Vann, tjern 217
1242 Påstrand Vann, tjern 239
1245 Finland Nedlagt plass, seter, koie 315
340 Grusbakken Nedlagt plass, seter, koie 198
368 Kølabonn Nedlagt plass, seter, koie 250
1240 Festningsdalen Generelt stedsnavn 223
1243 Klokkertorvet Generelt stedsnavn 260
1244 Skillebekk Generelt stedsnavn 252
1778 Vestre Skallbergdalen Generelt stedsnavn 268
1777 Flateby Innfallsport 210
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
51 Skullerudstua Skiforeningsstue 130
59 Mariholtet Stue, hytte (andre) 200
246 Rustadsaga Stue, hytte (andre) 155
251 Østmarksetra Stue, hytte (andre) 212
643 Dalsåsen Topp, ås 205
265 Haukåsen Topp, ås 357
248 Ellingsrud Innfallsport (parkering) 160
250 Furuset Innfallsport (parkering) 147
2117 Godheim parkering Innfallsport (parkering) 142
271 Grønmo Innfallsport (parkering) 160
262 Haraløkka Innfallsport (parkering) 175
249 Lindeberg Innfallsport (parkering) 190
886 Oppsal Innfallsport (parkering) 189
1904 Skullerud Innfallsport (parkering) 130
366 Igletjern Vann, tjern 233
1364 Igletjern Vann, tjern 198
267 Lutvann Vann, tjern 205
563 Nord-Elvåga Vann, tjern 196
268 Nøklevann Vann, tjern 163
597 Sør-Elvåga Vann, tjern 195
598 Ulsrudvannet Vann, tjern 188
1257 Østensjøvannet Vann, tjern 107
347 Bremsrud Nedlagt plass, seter, koie 164
260 Gullsmeden Nedlagt plass, seter, koie 216
1255 Petersbråtan Nedlagt plass, seter, koie 200
1328 Sagstua Nedlagt plass, seter, koie 104
247 Øgården Nedlagt plass, seter, koie 185
350 Østmarkskapellet Kapell, kirke 219
339 Bjønnebete Generelt stedsnavn 315
354 Deledalen Generelt stedsnavn 203
266 Hestehullet Generelt stedsnavn 226
1163 Musehogget Generelt stedsnavn 280
1810 Olavsmyr Generelt stedsnavn 213
632 Skilledalen Generelt stedsnavn 235
270 Sleppa Generelt stedsnavn 196
255 Smørhullet Generelt stedsnavn 213
1589 Svartdalen Generelt stedsnavn 230
1863 Ellingsrudelva Elv, bekk, foss 175
1868 Dal/Brenna Innfallsport 125
261 Haugerud Innfallsport 164
Losby - Vangen
Beskrivelse kommer
2059 Fiskelaushytta Stue, hytte (andre) 253
1260 Losby gårdskafé Stue, hytte (andre) 190
2077 Stallen Stue, hytte (andre) 177
256 Losby Innfallsport (parkering) 190
880 Eriksvann Vann, tjern 200
843 Fløyta Vann, tjern 173
869 Forfoten Vann, tjern 205
819 Geitsjøen Vann, tjern 174
2075 Kytetjerna Vann, tjern 245
1305 Morterudvann Vann, tjern 219
564 Nordre Krokvann Vann, tjern 207
333 Rausjø Vann, tjern 232
840 Røyrivann Vann, tjern 173
581 Smalvann Vann, tjern 248
322 Søndre Krokvann Vann, tjern 236
817 Tappenbergvann Vann, tjern 213
1063 Tonevann Vann, tjern 245
326 Badstudalen Generelt stedsnavn 248
831 Djupdalen Generelt stedsnavn 180
1921 Kalddalen Generelt stedsnavn 209
882 Knurra Generelt stedsnavn 173
Lørenskog - Rælingen
Beskrivelse kommer
356 Sandbekkstua Stue, hytte (andre) 208
323 Setertjernstua Stue, hytte (andre) 260
373 Skihytta i Lørenskog Stue, hytte (andre) 195
372 Skulerudstua Stue, hytte (andre) 185
365 Ekerud Innfallsport (parkering) 200
318 Lørenskog Innfallsport (parkering) 160
345 Løvenstad Innfallsport (parkering) 200
319 Marikollen Innfallsport (parkering) 195
327 Myrdammen Innfallsport (parkering) 195
1726 Nordby skole Innfallsport (parkering) 175
353 Smestad Innfallsport (parkering) 210
2017 Stormyra Innfallsport (parkering) 216
330 Sørlihavna Innfallsport (parkering) 157
1227 Vallerud Innfallsport (parkering) 180
320 Mønevann Vann, tjern 170
325 Nordbysjøen Vann, tjern 229
324 Ramstadsjøen Vann, tjern 266
816 Åmotdammen Vann, tjern 247
718 Østmork Markaplass 170
2008 Hektner Gårdsbruk 190
1697 Grinitajet Generelt stedsnavn 175
1996 Haugenstua Generelt stedsnavn 140
1922 Langmyra Generelt stedsnavn 170
1997 Sagdalen Generelt stedsnavn 115
1998 Skjetten Generelt stedsnavn 122
1923 Veslevannsdalen Generelt stedsnavn 200
719 Østaveien Vei 190
2018 Fjellstad Innfallsport 195
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
52 Vangen Skiforeningsstue 270
254 Sandbakken Stue, hytte (andre) 195
253 Skjelbreia Stue, hytte (andre) 227
1976 Tretjernskoia Stue, hytte (andre) 221
252 Bysetermosan Innfallsport (parkering) 240
257 Krokhol Innfallsport (parkering) 145
344 Paradisputten Vann, tjern 230
342 Skålsjøen Vann, tjern 254
263 Sværsvann Vann, tjern 136
272 Bysetra Nedlagt plass, seter, koie 261
1977 Franskeplassen Generelt stedsnavn 194
1975 Klokkerudmyrene Generelt stedsnavn 190
881 Stokkholtmyra Generelt stedsnavn 298
870 Fjell Innfallsport 175
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1346 Bøvelstad Stue, hytte (andre) 200
357 Huldreheim Stue, hytte (andre) 270
691 Røyrivannskoia Stue, hytte (andre) 190
687 Øvresaga Stue, hytte (andre) 225
892 Barlindåsen Topp, ås 398
360 Bjønnåsen Topp, ås 396
1591 Grinderkollen Topp, ås 345
506 Lutåsen Topp, ås 315
358 Mønekollen Topp, ås 346
511 Puttåsen Topp, ås 363
351 Ramstadslottet Topp, ås 392
516 Skullerudåsen Topp, ås 274
812 Tonekollen Topp, ås 368
401 Tømmeråsen Topp, ås 313
359 Tørrgranåsen Topp, ås 322
1902 Vardåsen Topp, ås 374
328 Bikkjetjerna Vann, tjern 234
1622 Bindingsvannet Vann, tjern 172
1306 Bjørntjernet Vann, tjern 223
536 Blåtjern Vann, tjern 248
832 Børtervann Vann, tjern 193
258 Drettvann Vann, tjern 254
332 Gjeddevann Vann, tjern 250
341 Halssjøen Vann, tjern 272
1285 Hauktjern Vann, tjern 244
383 Kutjerna Vann, tjern 206
348 Langvann Vann, tjern 213
559 Midtre Krokvann Vann, tjern 215
811 Mosjøen Vann, tjern 233
567 Puttjerna Vann, tjern 271
570 Rundvann Vann, tjern 242
573 Setertjern (Østmarka) Vann, tjern 252
1073 Skjelbreiavann Vann, tjern 214
574 Skraperudtjern Vann, tjern 125
1298 Steinsjøen Vann, tjern 241
1592 Styggvannet Vann, tjern 226
1862 Svartkulp Vann, tjern 191
595 Svartkulp (Østmarka) Vann, tjern 258
1095 Svartoren Vann, tjern 215
269 Trollvann Vann, tjern 215
1297 Tømmerholtjern Vann, tjern 222
1094 Øyeren Vann, tjern 101
720 Ryensetra Markaplass 299
1212 Dølerud Nedlagt plass, seter, koie 180
638 Elvågaseter Nedlagt plass, seter, koie 200
1109 Finnland Nedlagt plass, seter, koie 171
415 Kattisa Nedlagt plass, seter, koie 167
364 Lutdalen Nedlagt plass, seter, koie 190
362 Løkenseter Nedlagt plass, seter, koie 270
434 Sarabråten Nedlagt plass, seter, koie 190
1292 Søndre Skytten Nedlagt plass, seter, koie 216
818 Tangen Nedlagt plass, seter, koie 180
1999 Alfaset Generelt stedsnavn 110
346 Brudalen Generelt stedsnavn 290
392 Cudriobakken Generelt stedsnavn 225
317 Fjellfugleleiken Generelt stedsnavn 270
762 Fjellstadbakken Generelt stedsnavn 190
1246 Gapahuken ved Bikkjetjern Generelt stedsnavn 270
388 Isdalsmyr Generelt stedsnavn 290
464 Korketrekkeren Generelt stedsnavn 180
903 Kåterudmåsan Generelt stedsnavn 310
1164 Lombardiet Generelt stedsnavn 272
371 Nordre Skytten Generelt stedsnavn 200
1247 Rausjøgrenda Generelt stedsnavn 210
867 Roligheta Generelt stedsnavn 180
343 Skogsmosen Generelt stedsnavn 274
361 Svarvestolbrenna Generelt stedsnavn 312
1867 Ljanselva Elv, bekk, foss 178
2196 Møller Bil Ensjø Bilforhandler 76
2199 Møller Bil Etterstad Bilforhandler 76
2193 Møller Bil Ryen Bilforhandler 130
2155 Slippsted Akeleie Krigsminne 306
2222 Tangen gård Krigsminne 203
2156 Våpenlager Åmotdammen Krigsminne 257

196 steder vist.