I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Hadelandsåsene

Store deler av området ligger høyt og fritt, med topper og åser helt opp til over 800 moh. Skiføret kommer derfor tidlig og varer lenge.

Området er stort og med mange grunneiere og allmenninger, og derfor med ulike regler for ferdsel, jakt og fiske. Fine utgangspunkter for turer er Koperud, Skjerva, Ullvildsdalen, Lygna og Åstjern.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Hadelandsåsene
Nr Navn Type Bilder Moh.
Lunner
2126 Grønvoll Gårdsbruk 372
Lygna skisenter
Beskrivelse kommer
367 Lygna skisenter Generelt stedsnavn 640
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1881 Grindvoll Innfallsport (parkering) 315
1979 Lunner Innfallsport (parkering) 280
1886 Løken Innfallsport (parkering) 347
1884 Skøyen Innfallsport (parkering) 380
1882 Jordestua Nedlagt plass, seter, koie 404
1883 Ballangrud Gårdsbruk 375
1885 Finnlaus Gårdsbruk 425
1896 Skytebanen Generelt stedsnavn 390
Vestre Gran
Beskrivelse kommer
1839 Buhammeren Topp, ås 549
1844 Fjordvang Innfallsport (parkering) 193
1840 Granlund Innfallsport (parkering) 428
1838 Grimsrud Innfallsport (parkering) 465
1841 Grymyr Innfallsport (parkering) 210
1836 Kittelsrudtoppen Innfallsport (parkering) 375
1847 Børmarka Gårdsbruk 438
2000 Kittelsrud Gårdsbruk 350
1842 Klæstad Gårdsbruk 305
1846 Moger Gårdsbruk 320
1837 Rudsødegården Gårdsbruk 425
1880 Åslund Gårdsbruk 416
1843 Betel Generelt stedsnavn 314
2123 Lundby Generelt stedsnavn 308
Tingelstad
Beskrivelse kommer
2021 Kiosken på Skytterhusplassen Stue, hytte (andre) 240
1665 Tingelstad idrettsplass Innfallsport (parkering) 240
1668 Grunningen Vann, tjern 239
1104 Augedal gård Gårdsbruk 210
1670 Hilden Gårdsbruk 270
1669 Jorstad Gårdsbruk 301
1845 Lunde Gårdsbruk 334
1671 Nymoen Gårdsbruk 290
1829 Rækken Gårdsbruk 265
1098 Granavollen Generelt stedsnavn 350
1943 Grinaker Generelt stedsnavn 270
1666 Julibakka Innfallsport 278
1667 Markafeltet Innfallsport 250
Nordåsen
Beskrivelse kommer
1894 Bjørgesæter Nedlagt plass, seter, koie 632
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
2085 Avalsjøen Vann, tjern 340
807 Koperud Generelt stedsnavn 510
Lygna med omegn
Området strekker seg på begge sider av RV4, sydøstover til Lushaugen og nordover til Åstjern. Midt i området ligger Lygnasæter hotell og vegkro, 630 m.o.h., med gode parkeringsmuligheter. Her finner du fantastisk skiterreng med lettgåtte løyper både nordover og sydover, og med tidlig skiføre.
753 Høgkorsplassen Stue, hytte (andre) 665
994 Lushaughytta Stue, hytte (andre) 709
1150 Lygnasæter Stue, hytte (andre) 630
1020 Skarvåsbu Stue, hytte (andre) 630
989 Åstjern Stue, hytte (andre) 575
1047 Hengedyhaugen Topp, ås 748
991 Høgkorset Topp, ås 757
1041 Korshaugen Topp, ås 600
1048 Korssæterhaugen Topp, ås 582
1046 Linken Topp, ås 740
1106 Rauhaugen Topp, ås 305
1049 Skarvåsen Topp, ås 695
1043 Østerfallhaugen Topp, ås 590
993 Blokkhus Innfallsport (parkering) 640
245 Lygna Innfallsport (parkering) 630
1085 Beitingstjern Vann, tjern 424
1029 Grevsjøen Vann, tjern 654
1032 Hengedytjernet Vann, tjern 644
1035 Lustjernet Vann, tjern 692
1036 Lygnavatnet Vann, tjern 628
1034 Svarttjern Vann, tjern 620
1030 Vesle Grevsjøen Vann, tjern 653
1037 Åstjernet Vann, tjern 572
1008 Dølerud Nedlagt plass, seter, koie 590
748 Elkensætra Nedlagt plass, seter, koie 650
745 Fellessætra Nedlagt plass, seter, koie 590
985 Finnskjeggholen Nedlagt plass, seter, koie 672
1010 Gammelsætra Nedlagt plass, seter, koie 660
1006 Hengedysætra Nedlagt plass, seter, koie 680
1017 Kommerike Nedlagt plass, seter, koie 590
1011 Nysætra Nedlagt plass, seter, koie 680
1009 Pålsætra Nedlagt plass, seter, koie 500
746 Rossumsætra Nedlagt plass, seter, koie 620
1007 Skålsætra Nedlagt plass, seter, koie 640
1084 Helgedalen Generelt stedsnavn 453
1148 Korssætersvingen Generelt stedsnavn 560
1093 Kutjern Generelt stedsnavn 490
808 Sniklebakken Generelt stedsnavn 660
814 Vatningsbakken Generelt stedsnavn 645
1019 Badstuvegen Vei 505
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
Området strekker seg fra Lushaugen ned til Koperud, og faller slakt i sydlig retning, med Gjøvik-Oslo-traseen som viktig skiløype i nord-syd-retningen. Men det er også øst-vest-forbindelser, f.eks. i retning Sagvollen, Risbakken, Skjerva, Nordre Opdalen og Ålsbygda.
1228 Kjørestua på Sagvollen Stue, hytte (andre) 550
996 Sagvollstallen Stue, hytte (andre) 550
1042 Framstadsæterfjellet Topp, ås 793
1053 Knatthaugen Topp, ås 762
986 Lushaugen Topp, ås 812
1055 Marikleivhaugen Topp, ås 687
1051 Ognillaberget Topp, ås 685
1040 Randsberget Topp, ås 686
1087 Skjerveknatten Topp, ås 678
1050 Skreihaugen Topp, ås 779
1751 Steinholen Topp, ås 655
1054 Svartbråtåberget Topp, ås 706
1052 Vassbråskurven Topp, ås 762
1239 Nordre Oppdalen Innfallsport (parkering) 400
1075 Skjerva Innfallsport (parkering) 430
995 Ullvildsdalen Innfallsport (parkering) 575
1077 Aklangen Vann, tjern 410
1024 Breidtjernet Vann, tjern 549
1027 Fjellsjøen Vann, tjern 691
1025 Grunntjernet Vann, tjern 545
1026 Gullentjern Vann, tjern 542
1028 Malsjøen Vann, tjern 638
1033 Ognilla Vann, tjern 560
1023 Randsjøen Vann, tjern 570
1022 Svera Vann, tjern 628
1076 Tommelsjøen Vann, tjern 598
1031 Vassbråa Vann, tjern 546
2084 Våja Vann, tjern 425
1078 Øyangen Vann, tjern 442
1086 Abborputthytta Nedlagt plass, seter, koie 565
1012 Bustevollen Nedlagt plass, seter, koie 650
1013 Bustvolden Nedlagt plass, seter, koie 560
1016 Fjellstadhytta Nedlagt plass, seter, koie 650
1079 Høvra Nedlagt plass, seter, koie 516
1018 Malsjøsætra Nedlagt plass, seter, koie 660
736 Risbakken Nedlagt plass, seter, koie 570
1015 Sjosætra Nedlagt plass, seter, koie 560
1092 Svartåsen Nedlagt plass, seter, koie 580
1014 Sverahytta Nedlagt plass, seter, koie 590
999 Sverasætra Nedlagt plass, seter, koie 674
1672 Gullen Gårdsbruk 340
1058 Lia (Koperud) Gårdsbruk 500
2083 Langmyra Generelt stedsnavn 540
1083 Sagvollen Generelt stedsnavn 550
2122 Sauebingen Generelt stedsnavn 546
2121 Skalbrenna Generelt stedsnavn 507
804 Svartdalen Generelt stedsnavn 660
1081 Søndre Ålsbygda Generelt stedsnavn 400
907 Ognillavegen Vei 565
898 Risbakkvegen Vei 644
980 Sagvollvegen Vei 572
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
Beskrivelse kommer
1021 Skihytta på Bleiken Stue, hytte (andre) 385
1038 Brandbukampen Topp, ås 522
1039 Hvalebykampen [Rånåsen] Topp, ås 771
1103 Sølvsberget Topp, ås 493
998 Bleiken Innfallsport (parkering) 350
1000 Brandbu Innfallsport (parkering) 200
1082 Gran Innfallsport (parkering) 205
1001 Jaren Innfallsport (parkering) 207
1080 Lynnebakken Innfallsport (parkering) 610
1949 Jarenvatnet Vann, tjern 201
1091 Randsfjorden Vann, tjern 134
1105 Ulsnestangen Vik, bukt, holme 134
1101 Lunner kirke Kapell, kirke 405
1944 Amundrud Gårdsbruk 455
1102 Dvergsten gård Gårdsbruk 210
1057 Nilsebråtån Gårdsbruk 450
1089 Hennung Generelt stedsnavn 397
1071 Jølsen Generelt stedsnavn 400
1942 Løvstua Generelt stedsnavn 545
1056 Runden Generelt stedsnavn 449
1072 Røykenvik Generelt stedsnavn 136
1059 Kjølvegen Vei 670
1832 Moen skole Innfallsport 365
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
2128 Skjervestua Stue, hytte (andre) 422
2120 Paulsrud - Hellerud Innfallsport (parkering) 435
2001 Mo Generelt stedsnavn 271
2119 Øvervåja Generelt stedsnavn 552

158 steder vist.