I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Eidsvoll - Nes

Eidsvoll er den nordligste kommunen i Akershus og har et et samlet flateinnhold på ca. 450 kvadratkilometer. De store kjennemerkene i landskapet er Skreikampen (698 moh.), Mistberget (663 moh.), Ninabben (433 moh.) og Mjøsa (125 moh.). I tillegg er elva Vorma (fra Mjøsa til Glomma) viktig.

Kommunen har flere tettsteder, bl.a. Dal, Råholt, Eidsvoll (Sundet), Minnesund og Feiring.

I Eidsvoll finner man skiløyper både i skogen og i den umiddelbare nærheten av boområder. Rett bak boligområdet på Hasler på Dal kommer man på skiløypenettet rundt Hasleråsen, som fortsetter nordover til Finstad. På Råholt kan man spenne på seg skiene og gå over E6 på gangbru og over til Bergermoen. På Vestvang kan man fort komme seg ut i kjørte spor på jordene ved Dønnumskia. Også på det store jordet mellom Elstad og Tønsaker kjøres det løyper som er populære for dem som bor i nærområdet.

De mer krevende løypene ligger inne i skogen i Gullverket. Disse er del av et større løypenett, som krysser kommunegrensa sørover mot Nes. Her kan man gå lange runder og finne løyper med større eller mindre stigning. Grunnstammen av løypenettet ligger på skogsbilveier. Disse kjøres først, før det er nok snø i terrenget til å kjøre løypene der.

I tillegg til løyper som vises i Markadatabasen, kjøres det løyper i Staviåsen (drives av Eidsvold Værks Skiklub).

Om sommeren er det gode muligheter for turliv i skogsområdene. Det er mange mil med skogsbilveier, som til sammen danner et intrikat nett. Noen steder må man over på sti, men generelt kommer man langt uten å måtte forlate grusveiene. Fotturer opp til toppen av Mistberget og Ninabben anbefales. Utsikten fra toppen er storslått.

Terrenget i området preges av den store Romerikssletta, som er omgitt av åser. Bosetningen ligger hovedsaklig på sletta, mens det er mer spredt bebyggelse langs ferdselsårene i åssidene.

Geologisk er Gullverket og den østre delen av Eidsvoll langt eldre enn åsene i vest. Det merkes først og fremst ved at landskapet er mindre bratt. Den store Romerikssletta som skiller de to områdene, er gammel havbunn fra sist istid og består først og fremst av leire. Ned mot de store vannårene går det bratte ravinedaler som skjærer seg ned gjennom slettelandskapet. Den varierende geologien i området gir mange ulike landskapstyper å ferdes i for den som vil ut på tur.

Nes kommune ligger i Akershus og har et areal på ca. 637 kvadratkilometer. Kommunesenteret Årnes ligger ved Glomma, som deler kommunen i to. Kommunen preges både av store områder med kulturlandskap og av skogsområder. Her er det gode muligheter for friluftsliv! I skogene nord i kommunen er det et stort nett av skiløyper. Ursknappen (501 moh.) er høyeste topp.

I Nes legger de lokale idrettslag og velforeninger ned et stort arbeid i tilrettelegging av turstier i nærområdene. Når det gjelder skiløyper, er de nordligste deler av kommunen de mest snøsikre, og her kjøres løypene først. Disse løypene er registret i Markadatabasen. Lokale lag kjører opp løyper i hver grend, og spesielt rundt barneskolene er det alltid tilbud om skiløyper. Ved snørike vintre er det mulig å gå på ski fra sør i kommunen via Brårud til Fenstad og over i løypenettet ved Nes skianlegg og videre over i Eidsvoll og mot Skogbygda.

Blåmerkede sommerstier i Nes er registret på et eget turkart utgitt av Nes kommune. I Fenstad har Fenstad Skiklubb sitt eget turkart hvor gamle boplasser i utmarka også er registrert. Fint utgangspunkt for turer er «Den Gule Grinda» ved veien til Nes skianlegg, Nes skianlegg og parkeringen ved Kårstad på Ålandsvegen.

Fenstads høyeste topp er Vardehøgda (410 moh.) og denne nås ved rundløype fra Vika ved Kampåvegen. Nes skianlegg har også gode sommermuligheter med asfaltert rundløype, terrrengsykkelløype og treningsapparater.

Skogbygda har også et godt merket løypenett, og gode utgangspunkt for turer er Skogbygda skole, Fyrivangen, Vesle Garsjøen og området rundt Fløyta. Fra Fallet går merket sti til bygdas høyeste punkt, Ursknappen, som ligger på grensa til Nord-Odal.

Brårud har merkede løyper fra Eidsvoll grense i nord til Låvegsåsen i sør. Brårud skole er et godt startpunkt. For turer i nordlige del av området er det god merking direkte fra hovedveien mellom Brårud og Eidsvoll. Vardehøgda er fint turmål med god utsikt. Ny tursti langs Vorma fra Hageberg er et spennende tilskudd til turmuligheter.

I Vormsund er det merket turstier fra golfbanen, via Nes kirke til Nes kirkeruiner. Tesiåsen har gode turstier og rasteplasser. Fint utgangspunkt er Stein gamle skole ved E16.

Hvam har sine fine turområder i Hvamsåsen, og ny tilrettelagt gangvei fra Neskollen til Hvamsetra med fine rasteplasser underveis. Her er det plass både til barnevogner og rullatorer, en fin tur for alle. I tillegg har området mange blåmerkede stier som både kan nås fra Neskollen, Badstudalen (ved Hvamsmoen) og sør fra Udenes gamle skole. Her er det også merket sti ned mot Glomma ved Hvamshaugen, en idyllisk plass med god utsikt til elva.

Oppaker har tursti langs Glomma fra Nes strandhager til det gamle fergergeleiet ved Seterstøa. Herfra kan man gå «Den Vingerske Kongevei» tilbake over Herbergåsen, her er fint turområde kombinert med viktig historie.

Årnes har store skogområder østover, og Nes turlag har ansvaret for løypene. Turkart for Nes må benyttes for å kunne få et riktig bilde av det omfattende løypenettet. Gode startsteder er Skøyenteiet i nord, Sagstusjøen, Dragsjøhytta og Fjellfoten. Fra Fjellfoten til Dragsjøhytta og ned til Fjuk er det tilrettelagt turvei med lys, her er det også mulig å benytte barnevogn og andre hjelpemidler. Ved Dragsjøhytta er det anlagt trimpark med apparater.

Haga har turområder og stier som går opp mot stiene fra Årnes. Startmuligheter fra Haga Skytebane mot Finholtsjøen og fra Stensrud over Korpåsen. Fra Auli Kirke går «lærerinnestigen» og her er det mulig å gå inn mot Udenesseter og Nybak med det høyeste punkt på 404 moh.

Fra Aulifeltet er det gode merkede stier sørover i Tandbergfjellet til Svarstadtjennet. Turområdet fortsetter over i Sørum Kommune.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Eidsvoll - Nes
Nr Navn Type Bilder Moh.
Styrimarka
Beskrivelse kommer
1758 Februa Innfallsport (parkering) 188
1835 Gruemyra Innfallsport (parkering) 156
1755 Setertjenn Innfallsport (parkering) 214
1757 Starrtjennet Vann, tjern 232
1756 Bokkedalen Generelt stedsnavn 225
1760 Haugen Generelt stedsnavn 210
1762 Jønsjømyrene Generelt stedsnavn 200
1761 Staurdalsmyra Generelt stedsnavn 217
1759 Steinbrua Generelt stedsnavn 190
1820 Smievegen Vei 270
Minnesund
Beskrivelse kommer
1383 Minnesund Innfallsport (parkering) 180
Fenstad - Skogbygda
Beskrivelse kommer
1558 Snippen Topp, ås 240
1560 Den gule grinda Innfallsport (parkering) 195
1561 Frilset Innfallsport (parkering) 192
1546 Fylkesgrense Rv181 Innfallsport (parkering) 313
1556 Greniskogen Innfallsport (parkering) 172
1555 Heimdal Innfallsport (parkering) 150
1547 Ihlangsvangen Innfallsport (parkering) 200
2023 Ihle Innfallsport (parkering) 175
1551 Kårstad Innfallsport (parkering) 177
1542 Nes skianlegg Innfallsport (parkering) 206
1557 Råkalidammen Innfallsport (parkering) 210
1543 Vika Innfallsport (parkering) 225
1679 Ellingsjøen Vann, tjern 244
1563 Fiskeløysa Vann, tjern 302
1554 Putten Vann, tjern 255
2024 Rottjennet Vann, tjern 218
1377 Utsjøen Vann, tjern 270
1562 Frilsetvangen Nedlagt plass, seter, koie 281
1553 Fyrivangen Nedlagt plass, seter, koie 297
1549 Gruevangen Nedlagt plass, seter, koie 287
1819 Gråbakkvangen Nedlagt plass, seter, koie 290
1681 Jellumsetra Nedlagt plass, seter, koie 270
1544 Jøndalsvangen Nedlagt plass, seter, koie 307
1548 Djupdalsvangen Generelt stedsnavn 265
1552 Gammelvangsmyra Generelt stedsnavn 314
1559 Høgmyra Generelt stedsnavn 315
1550 Langvassdalen Generelt stedsnavn 302
1678 Tretjernmyra Generelt stedsnavn 280
Eidsvoll og omegn
Beskrivelse kommer
1366 Mistberget Topp, ås 663
1301 Eidsvoll Innfallsport (parkering) 120
1327 Skovseth Innfallsport (parkering) 198
Ås skole
Beskrivelse kommer
1321 Ås skole Innfallsport (parkering) 198
Finstad - Hasleråsen
Beskrivelse kommer
2025 Varmestua på Finstad Stue, hytte (andre) 175
2238 Strandåsen Topp, ås 287
1918 Finstad Innfallsport (parkering) 175
1322 Hasler Innfallsport (parkering) 203
1324 Linderud Gårdsbruk 176
1964 Sneisrud Gårdsbruk 177
2088 Sætre Gårdsbruk 203
2031 Østerud Gårdsbruk 179
1323 Svangerudenga Generelt stedsnavn 185
Gullverket
Beskrivelse kommer
2133 Midtrøysholen Topp, ås 467
1315 Benkemyra Innfallsport (parkering) 370
1683 Finnkollen Innfallsport (parkering) 236
1359 Gullverket Innfallsport (parkering) 287
1325 Holsvangen Innfallsport (parkering) 400
1314 Lynesvangen Innfallsport (parkering) 407
1313 Øvre Holtet Innfallsport (parkering) 302
2132 Grønnsjøen Vann, tjern 436
2134 Ottsjøen Vann, tjern 369
1319 Grønnsjøkoia Nedlagt plass, seter, koie 440
1326 Løntjernbråten Nedlagt plass, seter, koie 430
1545 Røkholtvangen Nedlagt plass, seter, koie 315
1256 Brøstadgruva Generelt stedsnavn 435
1320 Brøstadvangmyra Generelt stedsnavn 435
1317 Neverberget Generelt stedsnavn 447
1318 Spyttmyra Generelt stedsnavn 330
1316 Tretjernsmyra Generelt stedsnavn 446
Råholt - Bergermoen
Beskrivelse kommer
1308 Råholt Innfallsport (parkering) 200
1307 Sessvollmoen Innfallsport (parkering) 200
1312 Vestvoll Innfallsport (parkering) 203
1309 Granhaugåsen Generelt stedsnavn 230
1198 Ladderud Generelt stedsnavn 200
1310 Langmåsan Generelt stedsnavn 215
1311 Pens Generelt stedsnavn 200
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1677 Egilbua Stue, hytte (andre) 238
1826 Sportshytta på Minnesund Stue, hytte (andre) 200
1818 Høgda Topp, ås 346
1776 Brårud Innfallsport (parkering) 184
1791 Dal Innfallsport (parkering) 152
1617 Eidsvoll verk Innfallsport (parkering) 180
1721 Ingeborgrud Innfallsport (parkering) 142
1619 Vormsund Innfallsport (parkering) 125
1618 Årnes Innfallsport (parkering) 125
1376 Jønsjøen Vann, tjern 197
1367 Krafttjennet Vann, tjern 364
1378 Nedre Holsjøen Vann, tjern 277
1380 Nord-Fløyta Vann, tjern 270
1379 Øvre Holsjøen Vann, tjern 414
1717 Arnestad Minde Gårdsbruk 158
1381 Habberstad Gårdsbruk 175
1368 Holt Gårdsbruk 186
1720 Rolstad Gårdsbruk 178
1775 Tømte Gårdsbruk 190
1372 Byrudstua Generelt stedsnavn 195
1382 Hestdalen Generelt stedsnavn 259
1719 Kampå sag Generelt stedsnavn 182
1369 Lensmannsvangen Generelt stedsnavn 325
1718 Ringsby Generelt stedsnavn 140
1373 Åsleia Generelt stedsnavn 275

101 steder vist.