I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Hurdal - Feiring

Hurdal kommune ligger på Øvre Romerike i Akershus fylke og har vel 2.600 innbyggere. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv, både sommer og vinter.

Dalføret har et godt, østnorsk klima og kan by på meget gode snøforhold med et godt utbygd nett av skiløyper. Områdene på Minneåsen og i Skrukkelia er spesielt kjent for gode skimuligheter både tidlig og sent på vinteren.

Feiring ligger i Eidsvoll kommune, på vestsiden av Mjøsa. Området har geografisk nærhet til Hurdal som gjør at Markadatabasen presenterer Hurdal - Feiring som ett turområde.

Også her er det mange muligheter for den som vil ut på tur - året rundt.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Hurdal - Feiring
Nr Navn Type Bilder Moh.
Totenåsen vest
Beskrivelse kommer
1534 Store Svartungen Vann, tjern 576
2145 Flårudsætra Nedlagt plass, seter, koie 623
Totenåsen øst
Beskrivelse kommer
1824 Ospekollen Innfallsport (parkering) 385
Nordåsen
Beskrivelse kommer
1655 Rustad Innfallsport (parkering) 242
Minneåsen
Beskrivelse kommer
1519 Vingerdalstua Stue, hytte (andre) 468
1528 Brenntoppen Topp, ås 518
1520 Byfellavegen (Tisjøen) Innfallsport (parkering) 420
1518 Haraldvangen Innfallsport (parkering) 185
1521 Hermods plass Innfallsport (parkering) 410
1302 Hurdal Innfallsport (parkering) 180
1527 Hurdal skisenter Innfallsport (parkering) 300
1516 Lomtjennet (Flystripa) Innfallsport (parkering) 344
1522 Siridalsvegen Innfallsport (parkering) 392
1523 Aklangen Vann, tjern 412
1524 Holtjennet Vann, tjern 444
1387 Hurdalssjøen Vann, tjern 175
1517 Kinna Vann, tjern 312
1525 Røtjennet Vann, tjern 417
1526 Steinsjøen Vann, tjern 434
1371 Tisjøen Vann, tjern 408
Skrukkelia
Beskrivelse kommer
1531 Fjellsjøkampen Topp, ås 812
1529 Gjødingssætra Innfallsport (parkering) 483
1530 Svartungsvegen (Nordenga) Innfallsport (parkering) 500
1532 Abbortjennet Vann, tjern 677
1533 Vesle Damtjennet Vann, tjern 541
Feiring
Beskrivelse kommer
1338 Dalkollen Topp, ås 584
1930 Melbyhøgda Topp, ås 535
1686 Mortenskollen Topp, ås 614
1340 Skreikampen Topp, ås 698
1333 Bøhnshytta Innfallsport (parkering) 468
1337 Dalen Innfallsport (parkering) 415
1360 Feiring Innfallsport (parkering) 205
1336 Vangen Innfallsport (parkering) 420
1329 Vesle Byua Innfallsport (parkering) 422
1335 Bladtjennet Vann, tjern 466
1330 Nordre Morttjennet Vann, tjern 435
1339 Skomakartjennet Vann, tjern 534
1332 Bamrudsetra Nedlagt plass, seter, koie 440
2072 Nysetra Nedlagt plass, seter, koie 627
1341 Hoelshytta Generelt stedsnavn 543
1342 Jahrenhytta Generelt stedsnavn 540
1334 Sandvikenhytta Generelt stedsnavn 525
2073 Skomakarbakken Generelt stedsnavn 570
1938 Stubberuddalen Generelt stedsnavn 172
1940 Høgdevegen Vei 350
1331 Almelihaugen Innfallsport 520
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1571 Langton Innfallsport (parkering) 205
1610 Bjørtjenn Vann, tjern 546
1701 Skrukkelisjøen Vann, tjern 329
1702 Hurdal kirke Kapell, kirke 185
1611 Rognlia Gårdsbruk 395
1700 Brennelvhytta Generelt stedsnavn 551
1715 Bukkemyra Generelt stedsnavn 635
1570 Haugbrua Generelt stedsnavn 210
2152 Slippsted Anemone Krigsminne 425
2151 Slippsted Lomtjennshøgda Krigsminne 539

56 steder vist.