I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Finnemarka

Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Viken fylke. Den sørøstre delen av Finnemarka kalles Drammensmarka.

Finnemarka har fått navn etter skogfinnene som slo seg ned i området rundt Glitre på midten av 1600-tallet. Dette var også omtrent så langt vest finneinnvandringen i Norge kom.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Finnemarka
Nr Navn Type Bilder Moh.
Modum
2178 Breiliflaka Topp, ås 702
2181 Brennåsen Topp, ås 704
2189 Djupengrop Innfallsport (parkering) 580
2179 Rognåsen Innfallsport (parkering) 540
2191 Breilivatnet Vann, tjern 635
2166 Åsvanna Vann, tjern 486
2182 Askerudjuvet Generelt stedsnavn 225
2226 Slippsted Snøkollen Krigsminne 660
Drammen
2188 Eggebekkmyra Innfallsport (parkering) 420
2160 Vrangen Vann, tjern 418
2154 Svarthavna Generelt stedsnavn 439
Lier vest
Dette er den østre delen av Finnemarka som ligger i Lier kommune.
2177 Lunnaashytta Stue, hytte (andre) 565
2173 Solvang Stue, hytte (andre) 390
2180 Gjevlekollen Topp, ås 602
2161 Skimten Topp, ås 554
2163 Storsteinsfjell Topp, ås 540
2183 Tverråsen Topp, ås 546
2153 Eggevollen utfartsparkering Innfallsport (parkering) 346
1234 Eiksetra Innfallsport (parkering) 385
2159 Kanada Innfallsport (parkering) 175
2204 Midt-Røyne Innfallsport (parkering) 341
2186 Rustanvegen utfartsparkering Innfallsport (parkering) 202
2192 Skustadhaugen Innfallsport (parkering) 373
2171 Undersrud Innfallsport (parkering) 199
2205 Øvre Skustad Innfallsport (parkering) 397
2158 Garsjø Vann, tjern 381
2164 Grunnvann Vann, tjern 383
2170 Langevann Vann, tjern 478
2167 Lelangen Vann, tjern 427
2162 Nykjua Vann, tjern 468
2165 Saga Nedlagt plass, seter, koie 331
2174 Avdal Gårdsbruk 410
2176 Djupbommen Generelt stedsnavn 552
2168 Fallet Generelt stedsnavn 462
2184 Kluftetangene Generelt stedsnavn 393
2190 Øverskogen Generelt stedsnavn 426
2169 Ulafoss Elv, bekk, foss 380
2172 Saueseterveien Vei 320
2175 Sjåstad Innfallsport 186

39 steder vist.