I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Veståsen - Ådalen

Beskrivelse kommer

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Veståsen - Ådalen
Nr Navn Type Bilder Moh.
Fjorda – Bjoneroa
Beskrivelse kommer
2257 Bjoneroa Innfallsport (parkering) 155
2258 Granerud Innfallsport (parkering) 379
2276 Hovsætervika parkering Innfallsport (parkering) 390
2260 Storgrunnvika Innfallsport (parkering) 394
2265 Svarttjern parkering Innfallsport (parkering) 390
2272 Vestland Innfallsport (parkering) 390
2271 Båhusfjorden Vann, tjern 389
2264 Engevika Vann, tjern 389
2279 Fløyta Vann, tjern 389
2262 Grønmalen Vann, tjern 389
2259 Hakatjern Vann, tjern 382
2277 Haukfjorden Vann, tjern 389
2269 Lortræva Vann, tjern 389
2278 Lønntjern Vann, tjern 406
2274 Saltbufjorden Vann, tjern 389
2266 Svarttjern Vann, tjern 389
2263 Velmunden Vann, tjern 389
2273 Vestlandsfjorden Vann, tjern 389
2268 Bakketangen Generelt stedsnavn 390
2270 Båhus Generelt stedsnavn 391
2267 Båhusfeltet Generelt stedsnavn 391
2261 Dalen Generelt stedsnavn 391
2275 Overdragsla Generelt stedsnavn 390
Jevnaker vestås
2245 Loftberget Topp, ås 364
2240 Bergerbakken skole Innfallsport (parkering) 186
2255 Buvatnet parkering Innfallsport (parkering) 423
2246 Flekkrøymyra Innfallsport (parkering) 376
2253 Tangnes Innfallsport (parkering) 397
2251 Borstuvatnet Vann, tjern 340
2256 Buvatnet Vann, tjern 422
2254 Kalven Vann, tjern 340
2250 Lortvatnet Vann, tjern 336
2248 Nordre Vælsvatnet Vann, tjern 340
2244 Ruggetjern Vann, tjern 456
2249 Søre Vælsvatnet Vann, tjern 336
2242 Vestre Buttentjern Vann, tjern 338
2241 Østre Buttentjern Vann, tjern 367
2252 Borstudalen Generelt stedsnavn 377
2247 Brennfu Generelt stedsnavn 344
2243 Myrheim Innfallsport 445
Øvre Ådal
Øvre Ådal er strekningen fra Bergsund via Ringmoen og nordover langs østsiden av Sperillen og Begna, på begge sider av E16, via Nes i Ådal og til fylkesgrensen mot Innlandet i nord. I øst inkluderer dette deler av det naturskjønne området Fjorda og området nordenfor til Tørrsjøen.
2229 Gamle Ringmoen skole Innfallsport (parkering) 171
2234 Busterudmoen Generelt stedsnavn 172
Ytre Ådal
Ytre Ådal er strekningen fra Nymoen og Vågård via Hallingby langs østsiden av Ådalselva og vestsiden av Hovseterhøgda, nord til Bergsund og Samsjøen på grensen mot Jevnaker.
2232 Hallingby skole Innfallsport (parkering) 158
2231 Møltemyra stadion Innfallsport (parkering) 158
2233 Grønvoll Generelt stedsnavn 172
2230 Somdalen Generelt stedsnavn 181

46 steder vist.