I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Kjekstadmarka

Kjekstadmarka tilbyr et variert og familevennlig terreng med Brennåsen på 361 meter som høyeste punkt. Området er lett tilgjengelig fra E18 Asker-Drammen og riksvei 23 samt Spikkestadbanen. Det er et viktig rekreasjonsområde for innbyggere i Lier, Asker og Røyken, med serveringsstedene ROS-hytta og Blåfjellhytta som de mest populære turmål.

Løypene i Lier prepareres av Lier kommune, og er bare delvis tatt med i føremeldingen, mens resten av Kjekstadmarka prepareres av Skiforeningen.

En tur i Kjekstadmarka kan kombineres med turer i andre marker hvis en er villig å ta av seg skiene og gå noen få meter. På Liertoppen og Lierskogen er det forbindelse under E18 til Vestmarka. Fra Dikemark kan en fortsette over Verkensvann til løypesystemet i Asker syd. En kort fottur Røyken rådhus over riksvei 23 og tvers over Katrineåsen bringer en inn i Villingstadmarka.

Asker syd består av skogsterreng rundt Vardåsen, mens løypenettet i lavereliggende områder går over jorder og gjennom små skogholt. Hele løypenettet prepareres av Skiforeningen og blir tatt med i føremeldingen. Området er knyttet til Vestmarka via en løype under E18 fra Vardåsen.

Røyken syd tilbyr markaområder hvor en ikke trenger å gå i kø, flere steder med vid utsikt ut over Oslofjorden eller Drammensfjorden. Fra utsiktstårnet på serveringsstedet Herstadhei Turisthytte i Villingstadmarka kan en følge skipstrafikken på begge fjorder. Løypene kjøres opp av Skiforeningen og oppdateres fortløpende. Det er forbindelse fra Bjorvann i Årosmarka til løypenettet i Hurum. Bårsrudmarka er knyttet til Årosmarka ved Sundbykrysset like nord for Åros sentrum.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Kjekstadmarka
Nr Navn Type Bilder Moh.
Dikemark - Haukelia
Beskrivelse kommer
1097 Småvannsbu Stue, hytte (andre) 270
844 Bertelsmyråsen Topp, ås 338
167 Dikemark Innfallsport (parkering) 196
400 Heggsjø Vann, tjern 203
1877 Slåttebråtan Nedlagt plass, seter, koie 307
1235 Bertelsmyr Generelt stedsnavn 284
1763 Fuglemyr Generelt stedsnavn 288
101 Trangeberget Generelt stedsnavn 225
168 Skjellestad Innfallsport 146
Bødalen - Åros
Beskrivelse kommer
173 Aukeåsen Topp, ås 213
178 Nærsnes Innfallsport (parkering) 17
395 Torvbråten skole Innfallsport (parkering) 130
396 Bårsrudtjern Vann, tjern 76
1004 Damstua Generelt stedsnavn 80
175 Åros Innfallsport 90
Røyken - Spikkestad
Beskrivelse kommer
172 Blåfjellhytta Stue, hytte (andre) 272
176 Herstadhei turisthytte Stue, hytte (andre) 343
160 ROS-hytta Stue, hytte (andre) 227
177 Enga Innfallsport (parkering) 46
164 Kjekstad golfbane Innfallsport (parkering) 123
1983 Kjosmyra Innfallsport (parkering) 170
208 Røyken Innfallsport (parkering) 117
162 Spikkestad Innfallsport (parkering) 110
163 Transet Innfallsport (parkering) 165
1593 Slemmestad Generelt stedsnavn 4
1752 Sørummyra Generelt stedsnavn 204
171 Hallenskog Innfallsport 101
Dikemark - Gullhella - Heggedal
Beskrivelse kommer
2102 Wentzelhytta Stue, hytte (andre) 314
919 Borgenåsen Topp, ås 237
2237 Slottsberget Topp, ås 293
423 Vardåsen Topp, ås 349
918 Borgen skole Innfallsport (parkering) 165
916 Eidsletta Innfallsport (parkering) 128
170 Gullhella Innfallsport (parkering) 106
1269 Heggedal Innfallsport (parkering) 99
1594 Vardåsen skole Innfallsport (parkering) 195
209 Østenstad Innfallsport (parkering) 75
950 Gjellumvannet Vann, tjern 98
920 Oppsjø Vann, tjern 208
2071 Åbortjern Vann, tjern 208
922 Arnestad skole Generelt stedsnavn 17
921 Blakstad Generelt stedsnavn 20
420 Vollen Generelt stedsnavn 68
917 Yggeset Generelt stedsnavn 134
169 Nyborgåsen Innfallsport 273
421 Sydskogen Innfallsport 139
Lierdalen
Beskrivelse kommer
743 Heggsjøbakken Stue, hytte (andre) 220
1941 Sørumsåsen Topp, ås 274
165 Gjellebekk Innfallsport (parkering) 230
426 Kjenner Innfallsport (parkering) 240
1753 Myrvoll Innfallsport (parkering) 182
425 Skapertjern Vann, tjern 210
861 Stuvstjern Vann, tjern 275
742 Reistadvollen Nedlagt plass, seter, koie 266
1754 Gullaug stasjon Generelt stedsnavn 107
424 Reistad Innfallsport 65
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
603 Frøtvedt gård Stue, hytte (andre) 50
1272 Gullaugkleiva Innfallsport (parkering) 123
1270 Damtjern Vann, tjern 194
398 Haugsplassen Nedlagt plass, seter, koie 158
1597 Åsgard Gårdsbruk 100
102 Sletthellene Generelt stedsnavn 215
1596 Vettre Generelt stedsnavn 30
397 Sundbykrysset Innfallsport 37

64 steder vist.