I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Krokskogen - Hole
Nr Navn Type Bilder Moh.
Holebygda
Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen. Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård. Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.
2037 Hanserudstua Stue, hytte (andre) 96
2038 Botilrud Innfallsport (parkering) 90
2044 Gjesvold gård Innfallsport (parkering) 85
2041 Helgelandsmoen Innfallsport (parkering) 75
2040 Hole herredshus Innfallsport (parkering) 85
2045 Kalkverket Innfallsport (parkering) 102
2042 Kjellerberget Innfallsport (parkering) 87
2036 Mo gård Innfallsport (parkering) 100
2050 Mosmoen Innfallsport (parkering) 74
2034 Norderhov kirke Innfallsport (parkering) 107
2035 Røyse skole Innfallsport (parkering) 116
2033 Steinssletta Innfallsport (parkering) 66
2032 Storøya Innfallsport (parkering) 78
2043 Svensrudmoen Innfallsport (parkering) 90
2039 Vik Innfallsport (parkering) 66
1384 Steinsfjorden Vann, tjern 63
2066 Bønsnes kirke Kapell, kirke 103
2063 Hole kirke Kapell, kirke 103
2061 Leinetajet Generelt stedsnavn 140
2101 Prestemoen Generelt stedsnavn 95
2064 Rytteraker Generelt stedsnavn 68
2062 Svensrud Generelt stedsnavn 80
2046 Hvervenmoen Innfallsport 112
2047 Steinsbakken Innfallsport 85
Damtjern med omegn
Beskrivelse kommer
2 Løvlia Skiforeningsstue 563
498 Gråberget Topp, ås 596
1060 Gråberghaugen Topp, ås 632
2082 Kulpåsen Topp, ås 616
520 Stubdalsflaka Topp, ås 600
654 Atjern Vann, tjern 539
1500 Damtjern Vann, tjern 385
36 Skamræk Vann, tjern 500
623 Lauvliflaka Generelt stedsnavn 600
629 Ringsmyrene Generelt stedsnavn 560
1353 Åsa Generelt stedsnavn 95
780 Sandviksveien Vei 525
714 Skottakrysset Vei 496
2221 Slippsted Bjørn - Atjern Krigsminne 540
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
35 Vambutjerna Vann, tjern 582
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
505 Lortholkollen Topp, ås 614
507 Nautsundkollen Topp, ås 594
697 Auretjern Vann, tjern 483
795 Fagervann Vann, tjern 514
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
409 Bureheim Stue, hytte (andre) 426
1773 Fjellstadhytta Stue, hytte (andre) 355
133 Kleivstua Stue, hytte (andre) 379
1865 Gygra Topp, ås 395
132 Gyrihaugen Topp, ås 682
1866 Pipesteinen Topp, ås 406
2065 Kleivstua utfartsparkering Innfallsport (parkering) 380
913 Bønnerudtjern Vann, tjern 445
708 Kampevaddammen Vann, tjern 379
1361 Lille Gyrihaugtjern Vann, tjern 606
825 Migartjern Vann, tjern 563
775 Retthelltjern Vann, tjern 437
408 Torgetjern Vann, tjern 504
1872 Åbortjern Vann, tjern 507
309 Fjellsetra Nedlagt plass, seter, koie 410
2081 Gyrihaugsetra Nedlagt plass, seter, koie 530
774 Retthellseter Nedlagt plass, seter, koie 465
984 Dronningens utsikt Generelt stedsnavn 369
954 Fjellseterbommen Generelt stedsnavn 480
463 Kongens utsikt Generelt stedsnavn 484
465 Kronprinsens utsikt Generelt stedsnavn 395
117 Søttjerndalen Generelt stedsnavn 514
2224 Slippsted Knut - Stormyrtjern Krigsminne 495
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
827 Jevnaker Innfallsport (parkering) 148
Rykkinn
Beskrivelse kommer
713 Solfjellstua Stue, hytte (andre) 285
2026 Gommerud Innfallsport (parkering) 152
1293 Gullhaug Innfallsport (parkering) 197
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
49 Sørsetra Skiforeningsstue 420
689 Mustadkroken Stue, hytte (andre) 365
1641 Køllen Topp, ås 405
2106 Nordlandsåsen Topp, ås 444
853 Bjørum sag Innfallsport (parkering) 95
788 Høymyr Innfallsport (parkering) 365
28 Sollihøgda Innfallsport (parkering) 339
566 Plassedammen Vann, tjern 270
131 Finneflakseter Nedlagt plass, seter, koie 474
1236 Rønningen Nedlagt plass, seter, koie 408
764 Øskjevallseter Nedlagt plass, seter, koie 470
611 Djupdalen Generelt stedsnavn 268
1112 Auretjernsbekken Elv, bekk, foss 342
2107 Nesseterveien Vei 380
410 Sørsetraveien Vei 385
948 Homledal Innfallsport 245
Lommedalen
Beskrivelse kommer
30 Greinehytta Skiforeningsstue 235
1730 Rognliåsen Topp, ås 443
1995 Trulsrudkollen Topp, ås 388
1952 Vensåskollene Topp, ås 378
38 By i Lommedalen Innfallsport (parkering) 185
436 Guriby Innfallsport (parkering) 150
710 Lommedalen skole Innfallsport (parkering) 158
709 Rykkinn Innfallsport (parkering) 145
758 Tobonn Innfallsport (parkering) 210
902 Aurevann Vann, tjern 276
838 Småvanna Vann, tjern 312
943 Rognlia Markaplass 435
1936 Abrahamsrud Nedlagt plass, seter, koie 306
614 Frøshaug Nedlagt plass, seter, koie 415
942 Jonsrud Gårdsbruk 185
115 Jordbærhaugen Gårdsbruk 202
712 Krydsbybakken Generelt stedsnavn 230
468 Lommedalen Generelt stedsnavn 120
221 Tverrelva Elv, bekk, foss 255
457 Gamle Ringeriksvei Vei 300
1834 Gaupebergveien Vei 330
711 Rognliakrysset Vei 320
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
6 Heggelia Stue, hytte (andre) 520
143 Smedmyrkoia Stue, hytte (andre) 324
1621 Hornet Topp, ås 506
1729 Moliksåsen Topp, ås 523
1 Skansebakken Innfallsport (parkering) 192
369 Kringla Vann, tjern 331
692 Langtjern Vann, tjern 582
218 Lysedammene Vann, tjern 300
394 Nordre Heggelivann Vann, tjern 500
592 Svarten Vann, tjern 385
215 Søndre Heggelivann Vann, tjern 488
219 Fjølhytta Nedlagt plass, seter, koie 385
290 Gagnumseter Nedlagt plass, seter, koie 515
419 Jonsrudkampen Nedlagt plass, seter, koie 400
466 Langlia Nedlagt plass, seter, koie 320
217 Storebekkhytta Nedlagt plass, seter, koie 290
796 Kjelsås Gårdsbruk 310
472 Pipenhus Gårdsbruk 205
220 Dammyra Generelt stedsnavn 476
1065 Kjagdalskrysset Generelt stedsnavn 501
1639 Oppkuvbekken Elv, bekk, foss 536
1727 Tverrelva Elv, bekk, foss 250
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1581 Damtjern varmestue Stue, hytte (andre) 452
134 Ringkollstua Stue, hytte (andre) 605
1218 Gjørudshaugen Topp, ås 679
2004 Høgvolltoppen Topp, ås 665
122 Ringkolltoppen Topp, ås 701
121 Øyangsrøysa Topp, ås 659
8 Damtjern Innfallsport (parkering) 452
461 Jaklefoss Innfallsport (parkering) 477
906 Langtjern Innfallsport (parkering) 510
7 Ringkollen Innfallsport (parkering) 596
655 Bleiksjøen Vann, tjern 443
771 Femputtene Vann, tjern 608
46 Langtjern Vann, tjern 542
306 Mosjøen Vann, tjern 525
1723 Røstjerna Vann, tjern 506
582 Steinbutjern Vann, tjern 561
591 Storflåtan Vann, tjern 454
1636 Tvetjerna Vann, tjern 608
478 Ugla Vann, tjern 536
33 Vassendvika Vann, tjern 454
715 Vesle Ugla Vann, tjern 542
599 Vesleflåtan Vann, tjern 448
222 Øyangen Vann, tjern 562
1643 Vambua Markaplass 580
34 Borgersetra Nedlagt plass, seter, koie 642
1724 Nysetra Nedlagt plass, seter, koie 615
1864 Ringkollsetra Nedlagt plass, seter, koie 558
413 Østerdamsetra Nedlagt plass, seter, koie 560
387 Jonsetangen Vik, bukt, holme 564
456 Bjønnputtdalen Generelt stedsnavn 512
1725 Haugsbygd Generelt stedsnavn 200
1578 Klekken Generelt stedsnavn 230
829 Åsbygda Generelt stedsnavn 245
1691 Valbekken Elv, bekk, foss 350
475 Spålsveien Vei 540
479 Uglaveien Vei 560
Ugrupperte steder
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1732 Drømmen Stue, hytte (andre) 300
1279 Jørgenhytta Stue, hytte (andre) 432
688 Myrseter Stue, hytte (andre) 294
103 Presthytta Stue, hytte (andre) 410
987 Bessliåsen Topp, ås 458
492 Bleiksjøflaka Topp, ås 576
642 Briskehaugen Topp, ås 426
1784 Burudåsen Topp, ås 163
1693 Bærumskollen Topp, ås 592
784 Eineåsen Topp, ås 303
561 Gjertrussen Topp, ås 507
118 Gopletjernsåsen Topp, ås 546
823 Gyrihaugflaka Topp, ås 500
1100 Haugskollen Topp, ås 387
500 Høgåsen Topp, ås 654
741 Høgåsen Topp, ås 454
445 Kjerkeberget Topp, ås 620
119 Kjerringkollen Topp, ås 585
935 Kustein Topp, ås 609
647 Kuvelia Topp, ås 550
1172 Langvassbrenna Topp, ås 663
1498 Mørkreiåsen Topp, ås 574
135 Oppkuven Topp, ås 704
509 Otertjernsåsene Topp, ås 534
777 Rolighaugen Topp, ås 546
887 Rughaug Topp, ås 681
988 Seksputthøgda Topp, ås 647
945 Skarpsnoåsen Topp, ås 520
1929 Slottet Topp, ås 538
826 Småflaka Topp, ås 651
1911 Storflaka Topp, ås 652
519 Storflåtaflaka Topp, ås 639
522 Torgeseterhøgda Topp, ås 509
389 Tømmeråsen Topp, ås 522
129 Vidvangshøgda Topp, ås 549
786 Åboråsen Topp, ås 547
1638 Åmotkollane Topp, ås 457
1283 Øskjevallsbrenna Topp, ås 538
1074 Sundvollen Innfallsport (parkering) 70
435 Attogframtjern Vann, tjern 501
113 Auretjern Vann, tjern 372
120 Butleren Vann, tjern 385
539 Byvann Vann, tjern 338
546 Gampetjern Vann, tjern 428
547 Gopletjern Vann, tjern 478
658 Gråbergtjern Vann, tjern 539
550 Hauken Vann, tjern 448
1096 Holmevann Vann, tjern 353
1564 Huskeputten Vann, tjern 535
944 Jonsrudtjern Vann, tjern 335
925 Kapiteltjern Vann, tjern 496
836 Kusteintjern Vann, tjern 546
554 Langlivannet Vann, tjern 314
663 Lille Oppkuvvann Vann, tjern 583
1694 Merratjern Vann, tjern 461
964 Midtskogtjerna Vann, tjern 401
793 Møkkalitjern Vann, tjern 505
666 Nibbitjern Vann, tjern 526
565 Otertjern Vann, tjern 464
776 Rognlivann Vann, tjern 375
983 Sakromstjern Vann, tjern 435
783 Setervann Vann, tjern 410
822 Skardtjern Vann, tjern 462
669 Skotta Vann, tjern 504
580 Sloravannet Vann, tjern 220
781 Store Gyrihaugtjern Vann, tjern 602
668 Store Oppkuvvann Vann, tjern 583
1291 Store Åbortjern Vann, tjern 507
914 Stormyrtjern Vann, tjern 494
672 Stubdalstjern Vann, tjern 553
1722 Svarttjerna Vann, tjern 640
782 Trehørningen Vann, tjern 371
1099 Åbortjern Vann, tjern 393
674 Åbortjernet Vann, tjern 501
486 Benteplassen Markaplass 428
216 Kampen Markaplass 393
801 Niskinn Markaplass 359
44 Storflåtan gård Markaplass 462
833 Toresplassen Markaplass 396
610 Bruløkka Nedlagt plass, seter, koie 435
990 Byflaksetra Nedlagt plass, seter, koie 515
967 Dammersplassen Nedlagt plass, seter, koie 334
772 Huken seter Nedlagt plass, seter, koie 520
1919 Ingeborgseter Nedlagt plass, seter, koie 504
899 Knappnæring Nedlagt plass, seter, koie 315
773 Kneikasetra Nedlagt plass, seter, koie 408
1365 Mastekastet Nedlagt plass, seter, koie 205
470 Mattisplassen Nedlagt plass, seter, koie 295
763 Midtskogen Nedlagt plass, seter, koie 439
693 Monsebråtan Nedlagt plass, seter, koie 355
946 Nesseter Nedlagt plass, seter, koie 472
940 Nordsetra Nedlagt plass, seter, koie 467
491 Ospeskog Nedlagt plass, seter, koie 290
968 Oterbu Nedlagt plass, seter, koie 488
474 Purvollen Nedlagt plass, seter, koie 479
834 Slora Nedlagt plass, seter, koie 238
707 Soterud Nedlagt plass, seter, koie 280
778 Steinsvollen Nedlagt plass, seter, koie 370
949 Stubdalssetra Nedlagt plass, seter, koie 470
947 Sønsterudseter Nedlagt plass, seter, koie 442
962 Torgesetra Nedlagt plass, seter, koie 497
897 Uglesetra Nedlagt plass, seter, koie 562
488 Vakersetra Nedlagt plass, seter, koie 533
779 Viksetra Nedlagt plass, seter, koie 575
679 Geitøya Vik, bukt, holme 569
717 Bergendal Gårdsbruk 207
1352 Elvikbråtan Gårdsbruk 118
462 Kampeseter Gårdsbruk 406
553 Langebru Gårdsbruk 306
744 Nordre Lyse Gårdsbruk 205
726 Bloms utsikt Generelt stedsnavn 540
1994 Bronsealdergravrøysa Generelt stedsnavn 510
37 Bråtalandet Generelt stedsnavn 493
1935 Gullerudmarka Generelt stedsnavn 190
923 Guribysaga Generelt stedsnavn 190
616 Helvetesmyra Generelt stedsnavn 437
116 Hoho Generelt stedsnavn 400
824 Ingjerdsbrenna Generelt stedsnavn 476
617 Kjagdalen Generelt stedsnavn 555
851 Kjaglidalen Generelt stedsnavn 140
900 Krokkleiva Generelt stedsnavn 225
393 Kryssbystupmyra Generelt stedsnavn 454
619 Langlidalen Generelt stedsnavn 217
622 Langtjernbrenna Generelt stedsnavn 620
112 Leikemyr Generelt stedsnavn 376
1286 Manaskardet Generelt stedsnavn 409
114 Midtskogsteinen Generelt stedsnavn 439
787 Mørkganga Generelt stedsnavn 545
982 Nordkleiva Generelt stedsnavn 416
963 Olavskilden Generelt stedsnavn 402
1703 Smeddalen Generelt stedsnavn 500
633 Stormyra Generelt stedsnavn 503
936 Stubdal Generelt stedsnavn 440
937 Stubdalskampen Generelt stedsnavn 605
476 Sæterroa Generelt stedsnavn 466
756 Øyangssaga Generelt stedsnavn 552
770 Dammyrdalen Elv, bekk, foss 403
449 Heggelielva Elv, bekk, foss 430
852 Isielva Elv, bekk, foss 165
604 Langlielva Elv, bekk, foss 250
451 Lomma Elv, bekk, foss 220
1282 Migarbekken Elv, bekk, foss 540
1375 Nypefoss Elv, bekk, foss 90
2007 Vøyendammen Elv, bekk, foss 38
459 Gråseterveien Vei 245
473 Heggeliveien Vei 225
2148 Etcetera Krigsminne 432
2213 Radiostasjonen Meton - Holmevassbu Krigsminne 323
2212 Slippsted Hans - Hellerudmyra Krigsminne 423
2223 Slippsted Harald - Merratjern Krigsminne 493
2146 Slippsted Setervann Krigsminne 452

317 steder vist.