I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Krokskogen - Hole: Topp, ås
Nr Navn Bilder Moh.
Damtjern med omegn
Beskrivelse kommer
498 Gråberget 596
1060 Gråberghaugen 632
2082 Kulpåsen 616
520 Stubdalsflaka 600
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
505 Lortholkollen 614
507 Nautsundkollen 594
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
1865 Gygra 395
132 Gyrihaugen 682
1866 Pipesteinen 406
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
1641 Køllen 405
2106 Nordlandsåsen 444
Lommedalen
Beskrivelse kommer
1730 Rognliåsen 443
1995 Trulsrudkollen 388
1952 Vensåskollene 378
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
1621 Hornet 506
1729 Moliksåsen 523
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1218 Gjørudshaugen 679
2004 Høgvolltoppen 665
122 Ringkolltoppen 701
121 Øyangsrøysa 659
Ugrupperte steder
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
987 Bessliåsen 458
492 Bleiksjøflaka 576
642 Briskehaugen 426
1784 Burudåsen 163
1693 Bærumskollen 592
784 Eineåsen 303
561 Gjertrussen 507
118 Gopletjernsåsen 546
823 Gyrihaugflaka 500
1100 Haugskollen 387
500 Høgåsen 654
741 Høgåsen 454
445 Kjerkeberget 620
119 Kjerringkollen 585
935 Kustein 609
647 Kuvelia 550
1172 Langvassbrenna 663
1498 Mørkreiåsen 574
135 Oppkuven 704
509 Otertjernsåsene 534
777 Rolighaugen 546
887 Rughaug 681
988 Seksputthøgda 647
945 Skarpsnoåsen 520
1929 Slottet 538
826 Småflaka 651
1911 Storflaka 652
519 Storflåtaflaka 639
522 Torgeseterhøgda 509
389 Tømmeråsen 522
129 Vidvangshøgda 549
786 Åboråsen 547
1638 Åmotkollane 457
1283 Øskjevallsbrenna 538

54 steder vist.