I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Krokskogen - Hole: Vann, tjern
Nr Navn Bilder Moh.
Holebygda
Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen. Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård. Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.
1384 Steinsfjorden 63
Damtjern med omegn
Beskrivelse kommer
654 Atjern 539
1500 Damtjern 385
36 Skamræk 500
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
35 Vambutjerna 582
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
697 Auretjern 483
795 Fagervann 514
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
913 Bønnerudtjern 445
708 Kampevaddammen 379
1361 Lille Gyrihaugtjern 606
825 Migartjern 563
775 Retthelltjern 437
408 Torgetjern 504
1872 Åbortjern 507
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
566 Plassedammen 270
Lommedalen
Beskrivelse kommer
902 Aurevann 276
838 Småvanna 312
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
369 Kringla 331
692 Langtjern 582
218 Lysedammene 300
394 Nordre Heggelivann 500
592 Svarten 385
215 Søndre Heggelivann 488
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
655 Bleiksjøen 443
771 Femputtene 608
46 Langtjern 542
306 Mosjøen 525
1723 Røstjerna 506
582 Steinbutjern 561
591 Storflåtan 454
1636 Tvetjerna 608
478 Ugla 536
33 Vassendvika 454
715 Vesle Ugla 542
599 Vesleflåtan 448
222 Øyangen 562
Ugrupperte steder
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
435 Attogframtjern 501
113 Auretjern 372
120 Butleren 385
539 Byvann 338
546 Gampetjern 428
547 Gopletjern 478
658 Gråbergtjern 539
550 Hauken 448
1096 Holmevann 353
1564 Huskeputten 535
944 Jonsrudtjern 335
925 Kapiteltjern 496
836 Kusteintjern 546
554 Langlivannet 314
663 Lille Oppkuvvann 583
1694 Merratjern 461
964 Midtskogtjerna 401
793 Møkkalitjern 505
666 Nibbitjern 526
565 Otertjern 464
776 Rognlivann 375
983 Sakromstjern 435
783 Setervann 410
822 Skardtjern 462
669 Skotta 504
580 Sloravannet 220
781 Store Gyrihaugtjern 602
668 Store Oppkuvvann 583
1291 Store Åbortjern 507
914 Stormyrtjern 494
672 Stubdalstjern 553
1722 Svarttjerna 640
782 Trehørningen 371
1099 Åbortjern 393
674 Åbortjernet 501

71 steder vist.