I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Krokskogen - Hole: Nedlagt plass, seter, koie
Nr Navn Bilder Moh.
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
309 Fjellsetra 410
2081 Gyrihaugsetra 530
774 Retthellseter 465
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
131 Finneflakseter 474
1236 Rønningen 408
764 Øskjevallseter 470
Lommedalen
Beskrivelse kommer
1936 Abrahamsrud 306
614 Frøshaug 415
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
219 Fjølhytta 385
290 Gagnumseter 515
419 Jonsrudkampen 400
466 Langlia 320
217 Storebekkhytta 290
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
34 Borgersetra 642
1724 Nysetra 615
1864 Ringkollsetra 558
413 Østerdamsetra 560
Ugrupperte steder
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
610 Bruløkka 435
990 Byflaksetra 515
967 Dammersplassen 334
772 Huken seter 520
1919 Ingeborgseter 504
899 Knappnæring 315
773 Kneikasetra 408
1365 Mastekastet 205
470 Mattisplassen 295
763 Midtskogen 439
693 Monsebråtan 355
946 Nesseter 472
940 Nordsetra 467
491 Ospeskog 290
968 Oterbu 488
474 Purvollen 479
834 Slora 238
707 Soterud 280
778 Steinsvollen 370
949 Stubdalssetra 470
947 Sønsterudseter 442
962 Torgesetra 497
897 Uglesetra 562
488 Vakersetra 533
779 Viksetra 575

42 steder vist.