I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Nordmarka nord
Nr Navn Type Bilder Moh.
Jevnaker
Beskrivelse kommer
1898 Myrskogen Innfallsport (parkering) 340
2100 Toso skole Innfallsport (parkering) 182
1991 Halvorsrud Gårdsbruk 410
1899 Kinge Generelt stedsnavn 420
1900 Klinkenberg Generelt stedsnavn 322
1989 Prestmoen Generelt stedsnavn 220
1990 Ragnhildrud Generelt stedsnavn 360
830 Olum Innfallsport 390
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
866 Ballangrudsæterhøgda Topp, ås 679
845 Helgehaugen Topp, ås 705
96 Pershusfjellet Topp, ås 650
517 Snøploghøgda Topp, ås 543
418 Svarttjernshøgda Topp, ås 717
9 Tverrsjøstallen Innfallsport (parkering) 520
538 Buvann Vann, tjern 499
656 Fagervann Vann, tjern 526
20 Gjerdingen Vann, tjern 448
440 Grimsvann Vann, tjern 454
660 Hesteskovann Vann, tjern 527
970 Kaldputten Vann, tjern 448
98 Pershusvann Vann, tjern 499
575 Skarvvann Vann, tjern 503
411 Tverrsjøen Vann, tjern 510
310 Ølja Vann, tjern 528
48 Elgstøa Markaplass 510
23 Gjerdingdammen Nedlagt plass, seter, koie 449
58 Gjerdingen gård Nedlagt plass, seter, koie 454
123 Korsgranbråtan Nedlagt plass, seter, koie 590
72 Roenseter Nedlagt plass, seter, koie 560
846 Sinnerseter Nedlagt plass, seter, koie 558
402 Skjennumsetra Nedlagt plass, seter, koie 560
305 Slåttbråtan Nedlagt plass, seter, koie 480
82 Belgen Vik, bukt, holme 448
680 Gjerdingkalven Vik, bukt, holme 448
681 Hollendertangen Vik, bukt, holme 452
71 Kalvedalen Generelt stedsnavn 525
2185 Puttmyrene Generelt stedsnavn 640
634 Svenådalen Generelt stedsnavn 350
637 Villingmyra Generelt stedsnavn 525
126 Gjerdingselva Elv, bekk, foss 424
2227 Slippsted Anders - Grasdalskollen Krigsminne 605
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
13 Sandvikshytta Skiforeningsstue 466
100 Katnosdammen Stue, hytte (andre) 470
139 Sinnerdammen Stue, hytte (andre) 486
493 Branntjernhøgda Topp, ås 640
1709 Grasdalskollen Topp, ås 642
1674 Guribrenna Topp, ås 614
800 Katnosfjellet Topp, ås 580
502 Katnoshøgda Topp, ås 574
503 Kjerkeberget Topp, ås 629
508 Ormtjernhøgda Topp, ås 511
510 Prekestolen Topp, ås 560
1913 Revshammaren Topp, ås 620
630 Rolighaugen Topp, ås 585
428 Sandbekkmana Topp, ås 618
514 Sandungskollen Topp, ås 610
518 Spålsberget Topp, ås 629
521 Styggedalsmana Topp, ås 532
524 Tvetjernshøgda Topp, ås 586
528 Åbortjernshøgda Topp, ås 565
95 Aklangen Vann, tjern 465
533 Bjørnputten Vann, tjern 530
1002 Døypefonten Vann, tjern 510
97 Finntjern Vann, tjern 493
1003 Finnvann Vann, tjern 485
1708 Grasdalsputten Vann, tjern 540
416 Katnosa Vann, tjern 464
562 Nedre Skjortjern Vann, tjern 478
1908 Ormtjern Vann, tjern 368
21 Spålen Vann, tjern 478
73 Store Fidlingen Vann, tjern 472
586 Store Sandungen Vann, tjern 390
587 Store Sinnera Vann, tjern 482
670 Storløken Vann, tjern 458
602 Øvre Skjortjern Vann, tjern 508
29 Finnstad Markaplass 505
304 Katnosa gård Markaplass 480
16 Sandungen gård Markaplass 419
432 Sandungskalven Markaplass 398
1233 Båhussetra Nedlagt plass, seter, koie 532
766 Fagerliseter Nedlagt plass, seter, koie 511
429 Finnerudseter Nedlagt plass, seter, koie 498
363 Flaatastø Nedlagt plass, seter, koie 465
639 Holoaseter Nedlagt plass, seter, koie 544
22 Spålsbu Nedlagt plass, seter, koie 479
45 Spålsetra Nedlagt plass, seter, koie 520
145 Steinvollsetra Nedlagt plass, seter, koie 520
130 Østbråtan Nedlagt plass, seter, koie 500
678 Bystøa Vik, bukt, holme 390
682 Leveringsvika Vik, bukt, holme 464
684 Målvika Vik, bukt, holme 464
685 Sandbekkvika Vik, bukt, holme 390
841 Skysskafferodden Vik, bukt, holme 405
733 Finnvassdalen Generelt stedsnavn 480
618 Kutangen Generelt stedsnavn 391
626 Nautsund Generelt stedsnavn 478
147 Sandbekkrøysa Generelt stedsnavn 455
427 Sinnerdalen Generelt stedsnavn 504
750 Styggedalen (syd for Spålen) Generelt stedsnavn 430
450 Katnoselva Elv, bekk, foss 400
146 Målfossen i Katnoselva Elv, bekk, foss 445
605 Spålselva Elv, bekk, foss 469
2218 Slippsted Bittern - Kjerkeberget Krigsminne 593
2220 Slippsted Odd – Finnerudsetra Krigsminne 490
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
489 Almedalshøgda Topp, ås 504
381 Daltjuvmana Topp, ås 505
224 Harestua Innfallsport (parkering) 288
151 Stryken Innfallsport (parkering) 239
653 Almedalsputten Vann, tjern 417
659 Harestuvannet Vann, tjern 234
667 Nordre Djupdalstjernet Vann, tjern 332
584 Store Daltjuven Vann, tjern 442
588 Store Skillingen Vann, tjern 248
671 Strykenvannet Vann, tjern 232
596 Svartvann Vann, tjern 411
471 Nysetra Nedlagt plass, seter, koie 336
606 Almedalen Generelt stedsnavn 395
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
754 Barlindhøgda Topp, ås 524
645 Knappa Topp, ås 518
648 Kveldroshøgda Topp, ås 485
442 Porthøgda Topp, ås 620
549 Hakkloa Vann, tjern 372
662 Kveldrostjern Vann, tjern 403
740 Manntjern Vann, tjern 444
1064 Sandungskroktjern Vann, tjern 498
1933 Smalvann Vann, tjern 377
12 Vesle Sandungen Vann, tjern 390
481 Hakkloa gård Markaplass 389
1934 Hakklokalven Vik, bukt, holme 372
620 Langlimyra Generelt stedsnavn 412
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
57 Rajebråthytta Stue, hytte (andre) 462
1907 Syljuseterhytta Stue, hytte (andre) 462
799 Bislingflaka Topp, ås 680
495 Fjellsjøhøgda Topp, ås 659
646 Kollern Topp, ås 688
124 Svaraberget Topp, ås 510
47 Svartbekken Innfallsport (parkering) 380
125 Fjellsjøen Vann, tjern 424
969 Johannestjern Vann, tjern 518
1953 Skillemyra Vann, tjern 610
769 Svartbekktjern Vann, tjern 599
716 Åssjøen Vann, tjern 557
5 Bislingen Fjellstue Markaplass 691
731 Auretjernsetra Nedlagt plass, seter, koie 400
912 Bislingsetra Nedlagt plass, seter, koie 627
910 Syljusetra Nedlagt plass, seter, koie 499
700 Åssjøsetra Nedlagt plass, seter, koie 570
767 Bjønnhjellen Generelt stedsnavn 601
905 Flisbanen Generelt stedsnavn 497
2057 Myllselva Elv, bekk, foss 396
747 Sliperiet Vei 474
2209 Slippsted Jan - Grønntjern Krigsminne 598
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
2108 Trantjern gård Skiforeningsstue 542
810 Svea Sportshytte Stue, hytte (andre) 492
873 Lamannshaugen Topp, ås 705
384 Grua Innfallsport (parkering) 371
1897 Kalvsjø Innfallsport (parkering) 373
1817 Myllsdammen Innfallsport (parkering) 500
1538 Roa Innfallsport (parkering) 313
2027 Svea badeplass utfartsparkering Innfallsport (parkering) 496
385 Belteren Vann, tjern 496
223 Grasbergtjerna Vann, tjern 576
768 Grønntjern Vann, tjern 591
1539 Kalrasen Vann, tjern 497
729 Kalven Vann, tjern 484
757 Kalvsjøtjernet Vann, tjern 358
732 Muttatjern Vann, tjern 435
63 Mylla Vann, tjern 496
730 Svea Vann, tjern 480
64 Trantjern Vann, tjern 520
386 Viggeren Vann, tjern 497
874 Vestenden Markaplass 520
299 Olumsetra Nedlagt plass, seter, koie 561
737 Brattvoll Gårdsbruk 526
1540 Jonsrud Gårdsbruk 510
738 Putthaug Gårdsbruk 543
1893 Ringen Gårdsbruk 350
728 Stormyra Generelt stedsnavn 550
379 Svesvika Generelt stedsnavn 490
739 Volla Generelt stedsnavn 570
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
14 Gørjahytta Skiforeningsstue 378
975 Elkollen Topp, ås 425
966 Elneshøgda Topp, ås 429
891 Skinnskattberget Topp, ås 550
228 Hakadal Innfallsport (parkering) 167
972 Anderstjern Vann, tjern 365
809 Askeren Vann, tjern 350
543 Elvann Vann, tjern 341
551 Helgeren Vann, tjern 358
555 Langvann Vann, tjern 342
665 Måsjøen Vann, tjern 392
877 Nepptjern Vann, tjern 398
971 Nordvannet Vann, tjern 361
585 Store Gørja Vann, tjern 376
403 Trehørningen Vann, tjern 360
973 Jenserud Markaplass 260
974 Kongsvangskog Markaplass 266
1110 Trehørningen gård Markaplass 367
1132 Bakken Nedlagt plass, seter, koie 340
939 Kroksund Nedlagt plass, seter, koie 389
640 Mago Nedlagt plass, seter, koie 392
938 Magobråtan Nedlagt plass, seter, koie 365
683 Magovika Vik, bukt, holme 372
828 Elnes Generelt stedsnavn 188
1728 Mattismyr Generelt stedsnavn 300
404 Stålmyra Generelt stedsnavn 400
405 Delebekken Elv, bekk, foss 375
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
467 Langliveien Vei 342
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
2149 Auretjernskoia Krigsminne 483
2208 Feltvakt Almedalen Krigsminne 417
2225 Lurikoia - Båhus Branntjern Krigsminne 569
2157 Radiostasjonen Gullfax Krigsminne 461
2215 Slippsted Oskar - Båhusseter Krigsminne 532
2211 Slippsted Oskar - Lauvputten Krigsminne 524
2214 Slippsted Sigurd - Hakklokroktjern Krigsminne 443

215 steder vist.