I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Nordmarka nord: Vann, tjern
Nr Navn Bilder Moh.
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
538 Buvann 499
656 Fagervann 526
20 Gjerdingen 448
440 Grimsvann 454
660 Hesteskovann 527
970 Kaldputten 448
98 Pershusvann 499
575 Skarvvann 503
411 Tverrsjøen 510
310 Ølja 528
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
95 Aklangen 465
533 Bjørnputten 530
1002 Døypefonten 510
97 Finntjern 493
1003 Finnvann 485
1708 Grasdalsputten 540
416 Katnosa 464
562 Nedre Skjortjern 478
1908 Ormtjern 368
21 Spålen 478
73 Store Fidlingen 472
586 Store Sandungen 390
587 Store Sinnera 482
670 Storløken 458
602 Øvre Skjortjern 508
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
653 Almedalsputten 417
659 Harestuvannet 234
667 Nordre Djupdalstjernet 332
584 Store Daltjuven 442
588 Store Skillingen 248
671 Strykenvannet 232
596 Svartvann 411
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
549 Hakkloa 372
662 Kveldrostjern 403
740 Manntjern 444
1064 Sandungskroktjern 498
1933 Smalvann 377
12 Vesle Sandungen 390
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
125 Fjellsjøen 424
969 Johannestjern 518
1953 Skillemyra 610
769 Svartbekktjern 599
716 Åssjøen 557
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
385 Belteren 496
223 Grasbergtjerna 576
768 Grønntjern 591
1539 Kalrasen 497
729 Kalven 484
757 Kalvsjøtjernet 358
732 Muttatjern 435
63 Mylla 496
730 Svea 480
64 Trantjern 520
386 Viggeren 497
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
972 Anderstjern 365
809 Askeren 350
543 Elvann 341
551 Helgeren 358
555 Langvann 342
665 Måsjøen 392
877 Nepptjern 398
971 Nordvannet 361
585 Store Gørja 376
403 Trehørningen 360

64 steder vist.