I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Nordmarka nord: Nedlagt plass, seter, koie
Nr Navn Bilder Moh.
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
23 Gjerdingdammen 449
58 Gjerdingen gård 454
123 Korsgranbråtan 590
72 Roenseter 560
846 Sinnerseter 558
402 Skjennumsetra 560
305 Slåttbråtan 480
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1233 Båhussetra 532
766 Fagerliseter 511
429 Finnerudseter 498
363 Flaatastø 465
639 Holoaseter 544
22 Spålsbu 479
45 Spålsetra 520
145 Steinvollsetra 520
130 Østbråtan 500
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
471 Nysetra 336
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
731 Auretjernsetra 400
912 Bislingsetra 627
910 Syljusetra 499
700 Åssjøsetra 570
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
299 Olumsetra 561
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1132 Bakken 340
939 Kroksund 389
640 Mago 392
938 Magobråtan 365

26 steder vist.