I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Nordmarka nord: Markastuer
Nr Navn Type Bilder Moh.
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
13 Sandvikshytta Skiforeningsstue 466
100 Katnosdammen Stue, hytte (andre) 470
139 Sinnerdammen Stue, hytte (andre) 486
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
57 Rajebråthytta Stue, hytte (andre) 462
1907 Syljuseterhytta Stue, hytte (andre) 462
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
2108 Trantjern gård Skiforeningsstue 542
810 Svea Sportshytte Stue, hytte (andre) 492
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
14 Gørjahytta Skiforeningsstue 378

8 steder vist.