I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Nordmarka nord: Innfallsporter
Nr Navn Type Bilder Moh.
Jevnaker
Beskrivelse kommer
1898 Myrskogen Innfallsport (parkering) 340
2100 Toso skole Innfallsport (parkering) 182
830 Olum Innfallsport 390
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
9 Tverrsjøstallen Innfallsport (parkering) 520
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
224 Harestua Innfallsport (parkering) 288
151 Stryken Innfallsport (parkering) 239
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
47 Svartbekken Innfallsport (parkering) 380
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
384 Grua Innfallsport (parkering) 371
1897 Kalvsjø Innfallsport (parkering) 373
1817 Myllsdammen Innfallsport (parkering) 500
1538 Roa Innfallsport (parkering) 313
2027 Svea badeplass utfartsparkering Innfallsport (parkering) 496
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
228 Hakadal Innfallsport (parkering) 167

13 steder vist.