I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Nordmarka syd

Området har en enorm betydning som frilufts- og rekreasjonsområde for store deler av Osloregionens befolkning, sommer som vinter. Området er lett tilgjengelig med både bil og offentlig transport, f.eks. Frognerseterbanen, Sognsvannsbanen, Maridalsbussen og Sørkedalsbussen.

Området må sies å være mer eller mindre perforert av stier, veier og skiløyper. Dette betyr at valgmulighetene er mange for varierte turer sommer som vinter, og det skal ofte ikke mer til enn at man søker litt bort fra hovedløypene før man får være ganske så i fred i dette sentrale området av Marka også.

Det er verdt å merke seg at det i de bynære områdene er Oslo Kommune ved Bymiljøetaten som er ansvarlig for tilretteleggingen av friluftsliv, for eksempel preparering av skiløyper, tilrettelegging av rasteplasser, badeplasser mm.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Nordmarka syd
Nr Navn Type Bilder Moh.
Holmenkollen Riksanlegg
Beskrivelse kommer
155 Skiforeningens hus i Holmenkollen Innfallsport (parkering) 315
446 Holmenkollen Generelt stedsnavn 380
156 Skimuseet i Holmenkollen Generelt stedsnavn 357
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1806 Holmendammen Vann, tjern 111
1978 Slottsparken Gårdsbruk 30
1980 Bygdøy Generelt stedsnavn 20
1801 Frognerparken Generelt stedsnavn 46
1807 Voldsløkka Generelt stedsnavn 89
1945 Hoffselva Elv, bekk, foss 25
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
3 Kikutstua Skiforeningsstue 357
142 Bjørnholt Stue, hytte (andre) 360
140 Finnerud Stue, hytte (andre) 357
15 Kobberhaughytta Stue, hytte (andre) 428
42 Appelsinhaugene Topp, ås 467
504 Kobberhaugene Topp, ås 526
752 Middagskollen Topp, ås 478
652 Abbortjern Vann, tjern 369
535 Blankvann Vann, tjern 351
548 Gåslungen Vann, tjern 285
661 Kobberhaugtjern Vann, tjern 426
569 Rottungen Vann, tjern 310
382 Sakristjern Vann, tjern 423
673 Sulutjern Vann, tjern 392
600 Vestre Fyllingen Vann, tjern 349
601 Østre Fyllingen Vann, tjern 349
1213 Fyllingen gård Markaplass 357
349 Glåmene Generelt stedsnavn 440
628 Puttedalen Generelt stedsnavn 400
791 Smedmyra Generelt stedsnavn 468
635 Tjuvdalen Generelt stedsnavn 400
675 Bjørnebergveien Vei 432
725 Deledalsveien Vei 408
Maridalen
Beskrivelse kommer
690 Tømtehytta Stue, hytte (andre) 465
2090 Øyungsbua Stue, hytte (andre) 288
1711 Båhushøgda Topp, ås 451
438 Lyberga Topp, ås 463
2124 Vaggesteinåsen Topp, ås 317
965 Brekke Innfallsport (parkering) 184
226 Hammeren Innfallsport (parkering) 153
2112 Hønefoten utfartsparkering Innfallsport (parkering)
1259 Korsvoll Innfallsport (parkering) 216
789 Låkeberget Innfallsport (parkering) 175
1254 Mobekken Innfallsport (parkering) 170
19 Skar Innfallsport (parkering) 180
541 Dausjøen Vann, tjern 154
545 Finntjern Vann, tjern 416
558 Maridalsvannet Vann, tjern 149
227 Øyungen Vann, tjern 283
55 Tømte Markaplass 449
469 Maridalen Generelt stedsnavn 160
375 Øyungsdammen Generelt stedsnavn 284
448 Akerselva Elv, bekk, foss 125
453 Skjærsjøelva Elv, bekk, foss 249
2206 Radiostasjonen Kari Krigsminne 163
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1290 Skistua på Sørli Stue, hytte (andre) 220
1970 Toppstua på Varingskollen Stue, hytte (andre) 546
154 Varingskollen Topp, ås 546
1288 Tumyrhaugen Innfallsport (parkering) 260
1770 Varingskollen stasjon Innfallsport (parkering) 176
755 Fløyta Vann, tjern 360
229 Holmetjern Vann, tjern 413
1289 Høldippeldammen Vann, tjern 266
2076 Vågedammen Vann, tjern 190
150 Ørfiske Vann, tjern 337
797 Fredrikstad Markaplass 348
951 Ørfiske gård Markaplass 352
390 Elmedalen Generelt stedsnavn 358
1582 Nittedal Generelt stedsnavn 236
1165 Svenskemyra Generelt stedsnavn 330
694 Sørlitangen Innfallsport 219
790 Åneby Innfallsport 205
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
1947 Fuglemyrhytta Stue, hytte (andre) 402
17 Ullevålseter Stue, hytte (andre) 335
1173 Gaustad Innfallsport (parkering) 116
27 Sognsvann Innfallsport (parkering) 183
557 Lille Åklungen Vann, tjern 259
1688 Nedre Blanksjø Vann, tjern 224
727 Skjærsjødammen Vann, tjern 258
577 Skjærsjøen Vann, tjern 258
590 Store Åklungen Vann, tjern 293
594 Svartkulp Vann, tjern 202
1798 Øvre Blanksjø Vann, tjern 287
1277 Tuggerud Markaplass 170
1948 Fuglemyra Generelt stedsnavn 402
1799 Godbekkdalen Generelt stedsnavn 285
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
1736 Frønsvollen Stue, hytte (andre) 460
1623 Røkleivhytta Stue, hytte (andre) 403
25 Skjennungstua Stue, hytte (andre) 485
152 Studenterhytta Stue, hytte (andre) 385
26 Tryvannstua Stue, hytte (andre) 405
525 Tryvannshøgda Topp, ås 529
196 Bogstad badeplass Innfallsport (parkering) 146
4 Frognerseteren Innfallsport (parkering) 425
1258 Huseby Innfallsport (parkering) 135
225 Midtstuen Innfallsport (parkering) 223
430 Skådalen Innfallsport (parkering) 245
378 Tryvannstårnet Innfallsport (parkering) 525
532 Bjordammen Vann, tjern 376
2114 Lillevann Vann, tjern 425
576 Skjennungen Vann, tjern 418
2098 Strømsdammen Vann, tjern 299
431 Vestre Aurtjern Vann, tjern 308
686 Østre Aurtjern Vann, tjern 287
83 Øvresetertjern Vann, tjern 475
43 Blankvannsbråtan Markaplass 380
482 Slakteren Markaplass 395
798 Hansehytta Nedlagt plass, seter, koie 436
41 Nordmarkskapellet Kapell, kirke 396
406 Frønsvollstråkka Generelt stedsnavn 378
460 Heggehullet Generelt stedsnavn 387
621 Langmyr Generelt stedsnavn 360
2110 Radiumhospitalet Generelt stedsnavn 56
631 Rundmyr Generelt stedsnavn 355
2113 Rødkleiva Generelt stedsnavn 474
2111 Styggedalen Generelt stedsnavn 320
334 Strømsbråtan Innfallsport 208
526 Voksenkollen Innfallsport 460
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
1238 Sørkedalen Landhandel Stue, hytte (andre) 180
18 Sørkedalen skole Innfallsport (parkering) 175
1903 Åmot Innfallsport (parkering) 164
1145 Svartor Markaplass 318
612 Elveli Gårdsbruk 175
391 Wyllerløypa Generelt stedsnavn 442
2219 Radiostasjonen Sparrow - Gran gård Krigsminne 199
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
24 Lørenseter Stue, hytte (andre) 317
625 Myrås Stue, hytte (andre) 382
377 Sellanrå Stue, hytte (andre) 433
153 Skistua Stue, hytte (andre) 425
496 Frønsvollåsen Topp, ås 478
1208 Gaupekollen Topp, ås 524
890 Glotjernskollen Topp, ås 525
1634 Hansakollen Topp, ås 493
149 Heikampen Topp, ås 569
501 Kamphaugåsen Topp, ås 390
141 Kikuttoppen Topp, ås 612
437 Mellomkollen Topp, ås 537
1797 Rishøgda Topp, ås 411
513 Rådalshøgda Topp, ås 459
649 Råkollen Topp, ås 528
1710 Sagåsen Topp, ås 402
515 Skjennungsåsen Topp, ås 495
650 Stubberudseterhøgda Topp, ås 523
527 Vettakollen Topp, ås 419
1633 Vittenbergkollen Topp, ås 519
534 Bjørnsjøen Vann, tjern 337
540 Båntjern Vann, tjern 248
544 Fagervann Vann, tjern 416
657 Fortjern Vann, tjern 337
751 Kalvsjøen Vann, tjern 387
556 Lille Tryvann Vann, tjern 397
664 Lortkulp Vann, tjern 380
560 Motjernet Vann, tjern 342
148 Myrtjern Vann, tjern 339
1265 Ringerikstjern Vann, tjern 236
571 Rypetjern Vann, tjern 309
578 Skomakertjern Vann, tjern 398
589 Store Tryvann Vann, tjern 399
56 Øyvann Vann, tjern 444
487 Gåslungen gård Markaplass 311
1276 Laskerud Markaplass 332
414 Liggeren Markaplass 328
624 Løkka Markaplass 190
641 Maristua Markaplass 445
105 Fortjernbråtan Nedlagt plass, seter, koie 362
441 Kamphaug Nedlagt plass, seter, koie 357
480 Bogstad gård Gårdsbruk 160
608 Bjønnemyra Generelt stedsnavn 410
104 Bjørnedelet Generelt stedsnavn 435
607 Bjørnsjøhelvete Generelt stedsnavn 305
609 Bonnamyra Generelt stedsnavn 344
613 Frønsvollmyrene Generelt stedsnavn 445
1278 Gaustadjordene Generelt stedsnavn 170
615 Hansemyr Generelt stedsnavn 440
2097 Mærradalen Generelt stedsnavn 80
627 Nikulpmyrene Generelt stedsnavn 472
159 Osmarka Generelt stedsnavn 392
1575 Rotnes Generelt stedsnavn 120
636 Turtermarka Generelt stedsnavn 307
1910 Fyllingselva Elv, bekk, foss 347
452 Skarselva Elv, bekk, foss 256
855 Sørkedalselva Elv, bekk, foss 148
676 Bomveien Vei 390
677 Gamle Maridalsvei Vei 163
458 Greveveien Vei 380
722 Heikampveien Vei 400
794 Knappaveien Vei 360
644 Voksenlia Innfallsport 349

187 steder vist.