I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Som navnet også indikerer, er dette et område som nesten består av et sammenhengende sett med åser. Disse stiger jevnt fra Gjerdrumsmarka og Nittedal i syd, og nordover mot Nannestadåsene og Hadelandsåsene. I nordøst ligger Nordåsen, helt opp mot Hurdal grense.

Som naboen Nordmarka i vest, karakteriseres området av mange små og store vann og tjern, som liver opp i landskapet og fungerer som mål for turer og aktiviteter sommer og vinter.

I litt større grad enn i resten av Marka er det mulig å kjøre bil langt inn i området via bomveier fra flere kanter.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Type Bilder Moh.
Nannestad - Maura
Beskrivelse kommer
1704 Gardermoen Innfallsport (parkering) 200
1657 Kløvberget [Holkebyenga] Innfallsport (parkering) 279
1660 Maura Innfallsport (parkering) 205
1664 Nannestad Innfallsport (parkering) 191
1662 Preståsen skole Innfallsport (parkering) 206
1954 Bakkholtjerna Vann, tjern 513
74 Trasletjernet Vann, tjern 473
1663 Bjørke kirke Kapell, kirke 193
1707 Sundby Gårdsbruk 195
1705 Moreppen Generelt stedsnavn 200
1659 Nannestad skisenter Generelt stedsnavn 202
1706 Nordmokorset Generelt stedsnavn 200
1658 Breenenga barnehage Innfallsport 200
1661 Piperudkrysset [Nannestad] Innfallsport 201
Nordåsen
Beskrivelse kommer
1648 Honsjøhytta Stue, hytte (andre) 452
1811 Vikkelihytta Stue, hytte (andre) 476
1652 Marifjell Topp, ås 717
1889 Nipkollen Topp, ås 544
1646 Grustaket [Nordåsen] Innfallsport (parkering) 381
1647 Nordåsen skistadion Innfallsport (parkering) 357
1654 Dalstjern Vann, tjern 397
1649 Honsjøen Vann, tjern 452
1651 Sjuputtane Vann, tjern 632
1656 Skjennumstjernet Vann, tjern 417
1653 Dalssætra Nedlagt plass, seter, koie 479
1821 Greinen Nedlagt plass, seter, koie 395
1650 Kjønstadsætra Nedlagt plass, seter, koie 490
1822 Sandsnesseter Nedlagt plass, seter, koie 240
1814 Vikkakrysset Generelt stedsnavn 470
Eidsvoll og omegn
Beskrivelse kommer
1794 Algarheim Generelt stedsnavn 190
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
295 Busterudvangen Stue, hytte (andre) 373
296 Ringdalshytta Stue, hytte (andre) 250
69 Spikertjernhytta Stue, hytte (andre) 270
297 Årstadvangen Stue, hytte (andre) 282
2074 Trollsnesfjellet Topp, ås 347
1787 Ask Innfallsport (parkering) 180
1785 Frogner Innfallsport (parkering) 120
888 Harasletta Innfallsport (parkering) 220
1790 Kløfta Innfallsport (parkering) 169
930 Kogstadvangen Innfallsport (parkering) 254
929 Ringdalsveien P Innfallsport (parkering) 235
1786 Skedsmokorset Innfallsport (parkering) 200
895 Tæruddalen Innfallsport (parkering) 177
1268 Buvannet Vann, tjern 259
883 Gjerdrumsgjermenningen Vann, tjern 290
1537 Henivangen Nedlagt plass, seter, koie 260
2056 Musehogget Nedlagt plass, seter, koie 325
1849 Eikeberg Gårdsbruk 151
1958 Rustad Gårdsbruk 183
1854 Østre Rud Gårdsbruk 175
1853 Bekkeberga Generelt stedsnavn 195
1852 Bikubene Generelt stedsnavn 353
1263 Breidmåsan Generelt stedsnavn 260
1851 Finstadsletta Generelt stedsnavn 172
1848 Fossumvangen Generelt stedsnavn 360
896 Høgsmåsan Generelt stedsnavn 245
932 Jordmyrane Generelt stedsnavn 310
1780 Leira Elv, bekk, foss 150
1248 Langgata Innfallsport 180
1363 Lillestrøm Innfallsport 109
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
294 Bekkestua Stue, hytte (andre) 350
81 Bjertnessetra Stue, hytte (andre) 380
955 Vardåsen Topp, ås 444
871 Eltonåsen Innfallsport (parkering) 210
241 Grøsåkervangen Innfallsport (parkering) 315
813 Holtersaga Innfallsport (parkering) 195
1579 Rustadmoen Innfallsport (parkering) 206
240 Sjonken Innfallsport (parkering) 278
2137 Sjonken syd Innfallsport (parkering) 285
889 Åsgreina Innfallsport (parkering) 200
80 Bjertnessjøen Vann, tjern 335
872 Gimildammen Vann, tjern 240
1062 Smalgjermenningen Vann, tjern 293
848 Storøyungen Vann, tjern 331
308 Engelstadvangen Nedlagt plass, seter, koie 465
1768 Feviksvangen Nedlagt plass, seter, koie 370
311 Steinbekkhytta Nedlagt plass, seter, koie 325
1962 Grani Gårdsbruk 190
1961 Djupdalen Generelt stedsnavn 190
724 Gruvelia Generelt stedsnavn 329
1960 Haugsvangen Generelt stedsnavn 380
1890 Ramstad Generelt stedsnavn 195
1850 Rustadmåsan Generelt stedsnavn 214
1956 Røtterudmoen Generelt stedsnavn 204
931 Østbydalen Generelt stedsnavn 311
2013 Kirkebygjermenningen Elv, bekk, foss 293
1959 Bergdalsvegen Vei 230
928 Ringnes Innfallsport 192
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
243 Brovoll Stue, hytte (andre) 415
961 Råbjørnhytta Stue, hytte (andre) 492
66 Råsjøstua Stue, hytte (andre) 440
352 Snellingen Stue, hytte (andre) 520
956 Snellingshøgda Topp, ås 621
1712 Brovoll utfartsparkering Innfallsport (parkering) 415
847 Elsjøane Vann, tjern 498
1541 Flåtatjern Vann, tjern 490
75 Råbjørn Vann, tjern 490
67 Råsjøen Vann, tjern 436
723 Store Snellingen Vann, tjern 540
1515 Sølvtjernet Vann, tjern 497
1294 Håkenstadsætra Nedlagt plass, seter, koie 540
2099 Korsvatnkrysset Generelt stedsnavn 440
734 Nysetra Generelt stedsnavn 550
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
957 Bjørgeseterfjellet Topp, ås 607
68 Bjørgeseter Innfallsport (parkering) 322
806 Råsjøkrysset Innfallsport (parkering) 370
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
735 Langvatnet Vann, tjern 494
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1676 Holterkollen Topp, ås 455
242 Glitre Innfallsport (parkering) 210
911 Slattum Innfallsport (parkering) 145
70 Spenningsby Innfallsport (parkering) 166
1501 Buvann Vann, tjern 472
79 Lauvtangen Vann, tjern 472
65 Hakkim Markaplass 460
805 Kirkebyvangen Nedlagt plass, seter, koie 382
1932 Aas gård Gårdsbruk 184
1675 Gaustadmåsan Generelt stedsnavn 110
1642 Steindalen Generelt stedsnavn 520
1696 Varpet Generelt stedsnavn 216
1271 Nitelva Elv, bekk, foss 103
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1567 Dalasjøhøgda Topp, ås 628
959 Korsvannhøgda Topp, ås 617
958 Paradiskollen Topp, ås 670
992 Rundkollen Topp, ås 592
92 Skotjernfjellet Topp, ås 651
953 Åskastet Topp, ås 340
1789 Blaker Innfallsport (parkering) 114
1781 Fetsund Innfallsport (parkering) 107
1788 Jessheim Innfallsport (parkering) 204
1783 Leirsund Innfallsport (parkering) 108
1792 Nordkisa Innfallsport (parkering) 205
1782 Sørumsand Innfallsport (parkering) 120
849 Damsortungen Vann, tjern 444
926 Korsvatnet Vann, tjern 503
2127 Setertjernet Vann, tjern 381
1219 Steinsortungen Vann, tjern 447
1635 Tvekjellerne Vann, tjern 493
76 Vrangen Vann, tjern 478
850 Morstadsetra Nedlagt plass, seter, koie 434
1695 Monsrudvika Vik, bukt, holme 234
1577 Søndre Dal Gårdsbruk 160
885 Gruvebakken Generelt stedsnavn 290
1580 Hvam Generelt stedsnavn 120
1793 Liekrysset Generelt stedsnavn 218
78 Pipern Generelt stedsnavn 506
77 Sagdalen Generelt stedsnavn 450
952 Gjermåa Elv, bekk, foss 320
884 Myrgruvefossen Elv, bekk, foss 270
2202 Møller Bil Hvam Bilforhandler 117
2201 Møller Bil Jessheim Bilforhandler 202
2207 Radiostasjonen Beta - Rudsetra Krigsminne 435
2147 Skarudhytta Krigsminne 195
2216 Slippsted Langpiperen Krigsminne 541
2210 Slippsted Tore - Langvatnet Krigsminne 497

154 steder vist.