I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Som navnet også indikerer, er dette et område som nesten består av et sammenhengende sett med åser. Disse stiger jevnt fra Gjerdrumsmarka og Nittedal i syd, og nordover mot Nannestadåsene og Hadelandsåsene. I nordøst ligger Nordåsen, helt opp mot Hurdal grense.

Som naboen Nordmarka i vest, karakteriseres området av mange små og store vann og tjern, som liver opp i landskapet og fungerer som mål for turer og aktiviteter sommer og vinter.

I litt større grad enn i resten av Marka er det mulig å kjøre bil langt inn i området via bomveier fra flere kanter.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Romeriksåsene - Nannestad: Topp, ås
Nr Navn Bilder Moh.
Nordåsen
Beskrivelse kommer
1652 Marifjell 717
1889 Nipkollen 544
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
2074 Trollsnesfjellet 347
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
955 Vardåsen 444
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
956 Snellingshøgda 621
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
957 Bjørgeseterfjellet 607
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1676 Holterkollen 455
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1567 Dalasjøhøgda 628
959 Korsvannhøgda 617
958 Paradiskollen 670
992 Rundkollen 592
92 Skotjernfjellet 651
953 Åskastet 340

13 steder vist.