I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Som navnet også indikerer, er dette et område som nesten består av et sammenhengende sett med åser. Disse stiger jevnt fra Gjerdrumsmarka og Nittedal i syd, og nordover mot Nannestadåsene og Hadelandsåsene. I nordøst ligger Nordåsen, helt opp mot Hurdal grense.

Som naboen Nordmarka i vest, karakteriseres området av mange små og store vann og tjern, som liver opp i landskapet og fungerer som mål for turer og aktiviteter sommer og vinter.

I litt større grad enn i resten av Marka er det mulig å kjøre bil langt inn i området via bomveier fra flere kanter.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Romeriksåsene - Nannestad: Vann, tjern
Nr Navn Bilder Moh.
Nannestad - Maura
Beskrivelse kommer
1954 Bakkholtjerna 513
74 Trasletjernet 473
Nordåsen
Beskrivelse kommer
1654 Dalstjern 397
1649 Honsjøen 452
1651 Sjuputtane 632
1656 Skjennumstjernet 417
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1268 Buvannet 259
883 Gjerdrumsgjermenningen 290
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
80 Bjertnessjøen 335
872 Gimildammen 240
1062 Smalgjermenningen 293
848 Storøyungen 331
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
847 Elsjøane 498
1541 Flåtatjern 490
75 Råbjørn 490
67 Råsjøen 436
723 Store Snellingen 540
1515 Sølvtjernet 497
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
735 Langvatnet 494
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1501 Buvann 472
79 Lauvtangen 472
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
849 Damsortungen 444
926 Korsvatnet 503
2127 Setertjernet 381
1219 Steinsortungen 447
1635 Tvekjellerne 493
76 Vrangen 478

27 steder vist.