I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Som navnet også indikerer, er dette et område som nesten består av et sammenhengende sett med åser. Disse stiger jevnt fra Gjerdrumsmarka og Nittedal i syd, og nordover mot Nannestadåsene og Hadelandsåsene. I nordøst ligger Nordåsen, helt opp mot Hurdal grense.

Som naboen Nordmarka i vest, karakteriseres området av mange små og store vann og tjern, som liver opp i landskapet og fungerer som mål for turer og aktiviteter sommer og vinter.

I litt større grad enn i resten av Marka er det mulig å kjøre bil langt inn i området via bomveier fra flere kanter.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Romeriksåsene - Nannestad: Innfallsporter
Nr Navn Type Bilder Moh.
Nannestad - Maura
Beskrivelse kommer
1704 Gardermoen Innfallsport (parkering) 200
1657 Kløvberget [Holkebyenga] Innfallsport (parkering) 279
1660 Maura Innfallsport (parkering) 205
1664 Nannestad Innfallsport (parkering) 191
1662 Preståsen skole Innfallsport (parkering) 206
1658 Breenenga barnehage Innfallsport 200
1661 Piperudkrysset [Nannestad] Innfallsport 201
Nordåsen
Beskrivelse kommer
1646 Grustaket [Nordåsen] Innfallsport (parkering) 381
1647 Nordåsen skistadion Innfallsport (parkering) 357
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1787 Ask Innfallsport (parkering) 180
1785 Frogner Innfallsport (parkering) 120
888 Harasletta Innfallsport (parkering) 220
1790 Kløfta Innfallsport (parkering) 169
930 Kogstadvangen Innfallsport (parkering) 254
1786 Skedsmokorset Innfallsport (parkering) 200
895 Tæruddalen Innfallsport (parkering) 177
1248 Langgata Innfallsport 180
1363 Lillestrøm Innfallsport 109
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
871 Eltonåsen Innfallsport (parkering) 210
241 Grøsåkervangen Innfallsport (parkering) 315
813 Holtersaga Innfallsport (parkering) 195
1579 Rustadmoen Innfallsport (parkering) 206
240 Sjonken Innfallsport (parkering) 278
2137 Sjonken syd Innfallsport (parkering) 285
889 Åsgreina Innfallsport (parkering) 200
928 Ringnes Innfallsport 192
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
1712 Brovoll utfartsparkering Innfallsport (parkering) 415
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
68 Bjørgeseter Innfallsport (parkering) 322
806 Råsjøkrysset Innfallsport (parkering) 370
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
242 Glitre Innfallsport (parkering) 210
911 Slattum Innfallsport (parkering) 145
70 Spenningsby Innfallsport (parkering) 166
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
1789 Blaker Innfallsport (parkering) 114
1781 Fetsund Innfallsport (parkering) 107
1788 Jessheim Innfallsport (parkering) 204
1783 Leirsund Innfallsport (parkering) 108
1792 Nordkisa Innfallsport (parkering) 205
1782 Sørumsand Innfallsport (parkering) 120

38 steder vist.