Oversiktskart - Brandbu

Beskrivelse

Tettsted i Gran kommune 4 km nord for Jaren stasjon. Stedet het opprinnelig Augedalsbro, i dag Brandbu, men lokalt brukes "Brua". Stedet er et trivelig handelssenter med rikholdig tilbud av forretninger, 70 i tallet. Stedet har flere gode spisesteder både dag- og kveldstid. Kino, idrettsanlegg og idrettshall, skolesenter med videregående skole, ungdomsskole, folkehøgskole, barneskole - Apoteket ungdomsklubb - Størnslunden med friluftscene - Legesenter - Bussterminal - Avancia treningsenter - Grafisk senter - Alfa skofabrikk. God bussforbindelse fra Brandbu til Lygna, Gjøvik, Oslo, Dokka, Hønefoss.

Løyper, stier og skogsbilveger går her nordøstover og inn til terrenget rundt Lygnasæter og Åstjern.

Blåmerket sti starter her og går til SkålsætraEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Brandbu