#1001: Jaren

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 207 m

Oversiktskart - Jaren

Beskrivelse

Senter for Gran kommune. Gran rådhus ligger rett ved Jaren stasjon. På Jaren ligger Hadeland Kornsilo og mølle. Hadelandsbøndene leverer kornet her om høsten, da er det lange køer med traktorer. På Jaren ligger også Hadelandsbakeriet, en bilforretning og Politiets materialtjeneste. Hadeland E-verk har sin administrasjon og lager som ligger nord/vest for Jaren stasjon.

Jaren stasjon er en viktig betjent stasjon på Gjøvikbanen. Mange tog, til/fra Oslo, stopper eller starter her. Banestrekningen fra Oslo til Jaren med sidespor til Røykenvik ble offisielt åpnet 20. desember 1900.

Jaren har en fin park og badeplass i nordenden av Jarenvatnet.

Løype (umerket) preppes fra Jaren skole til Svera når det er nok snø.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Jaren