#1005: Rognlia

Steder i nærheten [ Sønsteby sameie Sønstebygrenda ]

Oversiktskart - Rognlia

Beskrivelse

Rognlia er fra gammelt av et bruk som ble ryddet av finner og drevet som en gård fram til 1800, da den ble delt i to til seterbruk for nordre og søndre Nes.

Fastboende i Rognlia fram til 1870. Det er i dag ca. 40 dekar dyrket mark på hver av de to brukene, som nå blir brukt til grasproduksjon.

Bebyggelsen på Rognlia er godt vedlikeholdt og stammer helt tilbake til 1660.

Løypa Gjøvik-Oslo går rett øst for Rognlia.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rognlia