#1026: Gullentjern

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 542 m
Steder i nærheten [ Breidtjernet Langmyra Randsberget ]

Oversiktskart - Gullentjern

Beskrivelse

Gullentjernet ligger i Gran almening. Rundt tjern med farlig myr på vest- og sørkant. Tilgjengelig med bil eller sykkel fra nordøstsida.

Løypa Gjøvik - Oslo, rødmerket, går på vestsida av tjernet og sørover den lange myra, Langmyra.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gullentjern