Oversiktskart - Kjølvegen

Beskrivelse

Dette er en gammel kongeveg. Den Trondhjemske kongeveg delte seg fra Den Bergenske kongeveg i Augedalsbro (i dag Brandbu).

I gamle sagn hører vi at Kong Sverre dro båtene sine på kjølen over fra Randsfjorden til Mjøsa på 1100-tallet.

Et annet sagn sier: Vegen over kjølen av åsen mellom Hadeland og Toten. Derav navnet Kjølvegen.

Biskop Jens Nilsson har skrevet om sine reiseopplevelser i 1574 til 1597 da han var på bispevisitas rundt i landet. Her skriver han om vegen over kjølen fra Hadeland til Toten. Om Løvstuen skysstasjon der han skiftet hester og vegen som går bakke opp og bakke ned. Bakker som Vatningsbakken og Snikklebakken er kjente navn i dag. Han skriver også om noen kors som sto langs vegen. Gravsteder.

Gjennom tidene har det vært servering på Blokkhus og Høgkorsplassen.

Det er mye historie knyttet til vegen, så som historien om skreppekremmeren som ble myrdet fordi noen hadde sett at han hadde mye penger. Stedet heter i dag Morderknippen og Morderbekken går like ved.

Kjølvegen var hovedvegen mellom Hadeland og Toten helt fram til 1940. Pilgrimsleden som går over Hadeland følger hele Kjølvegen over åsen. Jotunheimstien krysser Kjølvegen ved parkeringsplassen på Blokkhus.

Kjølvegen over åsen blir også kalt Høgkorsvegen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjølvegen